Kết quả tìm kiếm cho "b���c tham"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Trưng cầu ý kiến xây dựng năm dự án Luật 

Cập Nhật 31-03-2010

Trong các ngày 24, 26 và 29-3-2010 đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre tiếp tục tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp từ các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XII đơn vị tỉnh Bến Tre và đại diện các sở, ngành, đoàn thể có liên quan về năm dự án Luật: Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (Luật SDNLTKVHQ), Luật Bưu chính (Luật BC), Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-sửa đổi (Luật NHNNVN), Luật Các tổ chức tín dụng-sửa đổi (Luật CTCTD), Luật Trọng tài Thương mại (Luật TTTM). Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Trưởng đoàn ĐBQH và ông Nguyễn Hữu Phước – Phó Trưởng đoàn ĐBQH đồng chủ trì.Trong năm dự án luật, các đại biểu tham dự quan tâm cho ý kiến nhiều nhất ở Luật SDNLTKVHQ, Luật NHNNVN (sửa đổi).