Kết quả tìm kiếm cho "công chức lãnh đạo"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 866

Sở Y tế trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo

Sở Y tế trao quyết định bổ nhiệm công chức lãnh đạo 

Cập Nhật 04-12-2020

Ngày 4-12-2020, Sở Y tế tổ chức lễ công bố trao Quyết định số 694 ngày 1-12-2020 của Giám đốc Sở Y tế về việc tiếp nhận, bổ nhiệm công chức lãnh đạo.

Tag: Sở Y tế, trao Quyết định, bổ nhiệm, công chức lãnh đạo, Bùi Ái Đoan

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm đối với công chức lãnh đạo

Trao quyết định điều động, bổ nhiệm đối với công chức lãnh đạo 

Cập Nhật 30-10-2020

Ngày 30-10-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm đối với công chức lãnh đạo. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thanh tra tỉnh, Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh.

Tag: Trao quyết định, điều động, bổ nhiệm, công chức lãnh đạo, Đoàn Văn Đảnh, Nguyễn Hải Châu

Trao quyết định điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm và thôi việc đối với công chức lãnh đạo

Trao quyết định điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm và thôi việc đối với công chức lãnh đạo 

Cập Nhật 29-05-2020

Ngày 29-5-2020, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã chủ trì buổi lễ trao quyết điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm và thôi việc đối với công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý.

Tag: điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm, thôi việc, công chức, lãnh đạo

Trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và nghỉ hưu đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và nghỉ hưu đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

Cập Nhật 23-12-2019

Sáng 23-12-2019, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã chủ trì buổi lễ trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và nghỉ hưu đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Tag: Trao quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, nghỉ hưu, công chức, lãnh đạo, quản lý

Trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm và điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo

Trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm và điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo 

Cập Nhật 14-10-2019

Sáng 14-10-2019, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã chủ trì lễ trao quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm và điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Tag: Trao quyết định, bổ nhiệm, điều động, công chức lãnh đạo, Võ Minh Thưởng, Châu Văn Bình

Trao quyết định kéo dài thời gian, về hưu đối với 8 công chức lãnh đạo, quản lý tỉnh

Trao quyết định kéo dài thời gian, về hưu đối với 8 công chức lãnh đạo, quản lý tỉnh 

Cập Nhật 23-04-2019

Chiều 22-4-2019, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đã chủ trì buổi Lễ trao Quyết định kéo dài thời gian về hưu đối với 8 cán bộ, công chức lãnh đạo ngành tỉnh.

Tag: Chủ tịch UBND tỉnh, Cao Văn Trọng, quyets định, cán bộ, công chức, về hưu

Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm lại đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm lại đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

Cập Nhật 22-10-2018

Chiều 22-10-2018, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Duy Hải chủ trì lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm lại đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Tag: UBND tỉnh, Trương Duy Hải, điều động, bổ nhiệm, Quyết định, công chức, lãnh đạo, quản lý

Trao quyết định nghỉ hưu, kéo dài thời gian, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý

Trao quyết định nghỉ hưu, kéo dài thời gian, bổ nhiệm lại công chức lãnh đạo, quản lý 

Cập Nhật 02-10-2018

Ngày 2-10-2018, UBND tỉnh tổ chức lễ trao quyết định nghỉ hưu, kéo dài thời gian và bổ nhiệm lại đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Tag: Chủ tịch UBND tỉnh, Cao Văn Trọng, quyết định, nghỉ hưu, bổ nhiệm lại, công chức, lãnh đạo, quản lý

Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý Trường Cao đẳng Bến Tre, Sở Tài chính

Trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý Trường Cao đẳng Bến Tre, Sở Tài chính 

Cập Nhật 02-05-2018

Ngày 2-5-2018, UBND tỉnh tổ chức lễ trao quyết định điều động, bổ nhiệm đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng đến dự và trao quyết định.

Tag: Quyết định, bổ nhiệm, công chức, lãnh đạo, quản lý, Trường Cao đẳng Bến Tre, Sở Tài chính

Trao quyết định bổ nhiệm lại, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, lãnh đạo quản lý

Trao quyết định bổ nhiệm lại, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, lãnh đạo quản lý 

Cập Nhật 09-05-2016

Chiều 6-5-2016, ông Trương Duy Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì lễ trao quyết định bổ nhiệm lại, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức, lãnh đạo quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Tham dự, có đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ…