Kết quả tìm kiếm cho "công trình thủy lợi"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 92

Đầu tư các công trình thủy lợi khắc phục hạn mặn

Đầu tư các công trình thủy lợi khắc phục hạn mặn 

Cập Nhật 21-01-2021

Trên địa bàn huyện Ba Tri, các cống ngăn mặn trên tuyến lộ 12, cống Sơn Đốc 2 đều đang xuống cấp. Đề nghị UBND tỉnh cho rà soát toàn tỉnh và có kế hoạch triển khai hợp lý, thực hiện đồng bộ, sớm phát huy tác dụng, hạn chế thất thoát, lãng phí.

Tag: công trình thủy lợi, hạn mặn

Các giải pháp công trình ứng phó với hạn mặn

Các giải pháp công trình ứng phó với hạn mặn 

Cập Nhật 16-12-2020

Để ứng phó với hạn mặn, tỉnh đã triển khai thực hiện đồng loạt các giải pháp công trình, nâng cao chất lượng các công trình thủy lợi và việc cung cấp nước sinh hoạt trong thời điểm hạn mặn cũng đang được ngành chức năng xây dựng kế hoạch cụ thể.

Tag: hạn mặn, nước sinh hoạt, thủy lợi, ngăn mặn

Linh hoạt trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi

Linh hoạt trong quản lý, vận hành công trình thủy lợi 

Cập Nhật 06-08-2020

Ngày 6-8-2020, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Lập chủ trì cuộc họp thống nhất kế hoạch vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

Tag: công trình thủy lợi, quản lý, vận hành

Phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi 

Cập Nhật 26-02-2018

Các địa phương đã tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ Trung ương, địa phương, sự ủng hộ của nhân dân và các dự án phi chính phủ, chủ động xây dựng, kiên cố hóa nhiều hệ thống, công trình thủy lợi phòng, chống thiên tai.

Tag: công trình thủy lợi

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm các công trình thủy lợi Bắc Bến Tre

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm các công trình thủy lợi Bắc Bến Tre 

Cập Nhật 11-04-2014

Ngày 10-4-2014, đồng chí Nguyễn Thành Phong - Bí thư Tỉnh ủy đã có chuyến thăm và khảo sát một số công trình thủy lợi thuộc hệ thống thủy lợi Bắc Bến Tre. Cùng đi với Bí thư Tỉnh ủy còn có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, lãnh đạo huyện Bình Đại, Giồng Trôm.

Nhiều công trình thủy lợi trọng điểm đang chờ vốn!

Nhiều công trình thủy lợi trọng điểm đang chờ vốn! 

Cập Nhật 30-03-2012

Trong nhiều năm qua, Bến Tre là một trong những tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác thủy lợi phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân. Nhiều công trình, dự án thủy lợi từ nguồn vốn Trung ương và tỉnh đầu tư bước đầu đã phát huy tác dụng. Sản xuất nông nghiệp, thủy sản ngày một phát triển, hiệu quả, năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp ngày một tăng cao, góp phần quan trọng vào tiến trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Tuy nhiên, một số công trình thủy lợi trọng điểm, đầu mối đầu tư chưa đồng bộ, chưa khép kín nên đạt hiệu quả chưa cao.

Nhiều công trình thủy lợi lớn được tiếp tục đầu tư

Nhiều công trình thủy lợi lớn được tiếp tục đầu tư 

Cập Nhật 16-12-2011

Trong nhiều năm qua, ngành nông nghiệp tiếp tục quan tâm đầu tư nhiều công trình thủy lợi quan trọng nhằm đảm bảo nhu cầu nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản và nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho người dân nông thôn; đồng thời, tăng cường các giải pháp phòng, chống và ứng phó với biến đổi khí hậu, bão lụt, nước biển dâng, bảo đảm an toàn các công trình cống, đập, đê, kè trong tỉnh. Đây được xem là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Hơn 30 tỷ đồng nâng cấp công trình thủy lợi

Hơn 30 tỷ đồng nâng cấp công trình thủy lợi 

Cập Nhật 19-03-2010

Theo thống kê, hiện nay toàn tỉnh có 60 cống phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, trong đó có 17 cống lớn phục vụ ngăn mặn, trữ ngọt. Nhiều năm qua, các cống thủy lợi đã phát huy hiệu quả, nhất là phục vụ cho sản xuất lúa 3 vụ đạt năng suất cao. Tuy nhiên, do các công trình thủy lợi đã được sử dụng qua nhiều năm, nên có công trình đã xuống cấp.

Triển khai có hiệu quả nhiều công trình thủy lợi 

Cập Nhật 08-01-2010

Trong năm, Sở Nông nghiệp và PTNTT đã tập trung triển khai công tác kiểm tra, lập kế hoạch duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi đầu mối và các cống điều tiết nội đồng.

Nhiều công trình thủy lợi thi công chậm 

Cập Nhật 18-08-2009

Theo Sở NN&PTNT, các công trình thủy lợi theo kế hoạch vốn phân bổ của tỉnh (vốn trái phiếu Chính phủ) tổng cộng là 141,9 tỷ đồng. Trong đó, năm 2009 là 31,9 tỷ đồng, gồm các dự án như hệ thống cung cấp nước ngọt từ hồ chứa Ba Lai phục vụ nuôi thủy sản huyện Ba Tri; Bình Đại; dự án Bắc Bến Tre.