Kết quả tìm kiếm cho "chính sách xử lý"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 53

Indonesia thay đổi chính sách xử lý với tàu cá nước ngoài bị bắt giữ

Indonesia thay đổi chính sách xử lý với tàu cá nước ngoài bị bắt giữ 

Cập Nhật 16-07-2020

Thay vì đánh chìm các tàu cá nước ngoài bị bắt giữ, Indonesia sẽ trao tặng các tàu này cho các hợp tác xã địa phương cũng như cho các cơ sở giáo dục thiếu tàu để thực hành.

Tag: Indonesia, tàu cá, chính sách xử lý

Thực hiện chính sách hỗ trợ tiêu hủy heo bị dịch gặp khó

Thực hiện chính sách hỗ trợ tiêu hủy heo bị dịch gặp khó 

Cập Nhật 16-09-2019

Hàng trăm hộ dân trên địa bàn tỉnh có heo tiêu hủy do dịch tả heo châu Phi đang mong sớm nhận được chính sách hỗ trợ; UBND nhiều xã cũng “đứng ngồi không yên” vì số tiền cho công tác xử lý ổ dịch đội lên từng ngày nhưng chưa biết chính sách chi trả được thực hiện như thế nào.

Tag: chính sách hỗ trợ, tiêu hủy, dịch tả heo châu Phi, xử lý ổ dịch

Xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình 

Cập Nhật 27-06-2019

Ngày 15-11-2017, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 102-QĐ/TW thay thế Quy định số 181-QĐ/TW, ngày 30-3-2013 của Bộ Chính trị khóa XI về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm.

Tag: kỷ luật đảng viên, chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5-2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5-2019 

Cập Nhật 01-05-2019

Hàng loạt chính sách mới như: tố cáo sai sự thật, công chức có thể bị xử lý hình sự, đơn giản hóa điều kiện cấp Giấy phép cho thuê lại lao động, cộng điểm ưu tiên cho thí sinh có bằng trung cấp nghề… sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 5-2019.

Tag: Chính sách mới, công chức, tố cáo sai sự thật, xử lý hình sự, giấy phép cho thuê lao động, cộng điểm ưu tiên, trung cấp nghề, bộ quy tắc ứng xử

Thanh tra chuyên ngành tỉnh xử phạt hành chính 247 trường hợp vi phạm 

Cập Nhật 11-04-2019

Trong quý I-2019, Thanh tra tỉnh thực hiện 18 cuộc thanh tra theo kế hoạch; đã kết thúc 4 cuộc, có kết luận 3 cuộc. Nội dung thanh tra trên các lĩnh vực về đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý thu - chi tài chính, chính sách xã hội.

Tag: Thanh tra chuyên ngành, xử phạt hành chính, đầu tư, tài chính, chính sách xã hội

Tháng 1-2019, Thanh tra chuyên ngành xử phạt hơn 60 triệu đồng 

Cập Nhật 10-02-2019

Tháng 1-2019, Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện 11 cuộc thanh tra theo kế hoạch, kết thúc 1 cuộc. Nội dung thanh tra thuộc các lĩnh vực: quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản công; giáo dục; chính sách xã hội, chế độ trợ cấp ưu đãi đối với người có công.

Tag: Thanh tra chuyên ngành, tài chính, ngân sách, tài sản công, giáo dục, chính sách xã hội, trợ cấp ưu đãi, người có công

Thanh tra chuyên ngành tỉnh: Xử phạt vi phạm hơn 900 triệu đồng 

Cập Nhật 05-08-2018

Tháng 7-2018, Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện 12 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Nội dung thanh tra thuộc các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý tài chính, tài sản, đất đai, công tác chi trả các chế độ chính sách.

Tag: Thanh tra chuyên ngành, xử phạt, vi phạm, lý tài chính, tài sản, đất đai, chế độ chính sách

Toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội 

Cập Nhật 24-05-2018

Ngày 23-5-2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (Nghị quyết số 28-NQ/TW).

Tag: Chính phủ, Tổng Bí thư, Nguyễn Phú Trọng, Nghị quyết số 28-NQ/TW, bảo hiểm xã hội, doanh nghiệp, người lao động, hưu trí, bảo hiểm thất nghiệp, thị trường, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, pháp luật, tổ chức, tiền lương, hưu trí, thu nhập, thị trường

Chủ trương & chính sách mới 

Cập Nhật 04-08-2010

* Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 50 về việc xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội. Theo đó, thay vì thực hiện 2 biện pháp xử lý trước đây là miễn, giảm lãi tiền vay và xóa nợ thì từ ngày 10-9-2010 sẽ áp dụng 3 biện pháp gồm: Gia hạn nợ, khoanh nợ và xóa nợ. Đối tượng áp dụng quy chế trên đây gồm 10 đối tượng: hộ nghèo; học sinh sinh viên; các đối tượng vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm; đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; các hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn; các đối tượng được vay vốn để thực hiện chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn…

Kiên quyết xử lý nghiêm những sai phạm trong quản lý tài chính

Kiên quyết xử lý nghiêm những sai phạm trong quản lý tài chính 

Cập Nhật 28-07-2010

Bình tĩnh, thẳng thắn, cương trực là những đức tính tốt giúp Chủ tịch UBND huyện Bình Đại Nguyễn Văn Tu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông là người đã trực tiếp chỉ đạo Thanh tra huyện tiến hành nhiều cuộc thanh tra trên các lĩnh vực: quản lý thu-chi tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai, việc thực hiện chính sách pháp luật về thuế tại các doanh nghiệp. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, chỉ đạo và kiến nghị xử lý nhiều cá nhân, đơn vị có biểu hiện tiêu cực, tham nhũng.