Kết quả tìm kiếm cho "chương trình nghị sự vũ trụ"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Đại Hội đồng thông qua nghị quyết thúc đẩy chương trình nghị sự vũ trụ

Đại Hội đồng thông qua nghị quyết thúc đẩy chương trình nghị sự vũ trụ 

Cập Nhật 27-10-2018

Ngày 26-10-2018, Đại Hội đồng Liên hợp quốc đã nhấn mạnh tầm quan trọng thúc đẩy chương trình nghị sự Vũ trụ 2030, xem đây là động lực cho sự phát triển bền vững.

Tag: Đại Hội đồng Liên hợp quốc, nghị quyết, chương trình nghị sự vũ trụ