Kết quả tìm kiếm cho "chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 48

Mỏ Cày Bắc xây dựng và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Mỏ Cày Bắc xây dựng và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực 

Cập Nhật 18-01-2021

Giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030, huyện Mỏ Cày Bắc tập trung xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện.

Tag: chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, Mỏ Cày Bắc

Xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh

Xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh 

Cập Nhật 08-01-2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị nông sản chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Tag: chuỗi giá trị, sản phẩm nông nghiệp, Nghị quyết Đại hội

Xây dựng, hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Xây dựng, hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực 

Cập Nhật 02-11-2020

Sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 5-8-2016 của Tỉnh ủy, tỉnh đã hình thành đủ 8 chuỗi sản phẩm và từng bước phát huy hiệu quả theo chiều sâu.

Tag: chuỗi giá trị, sản phẩm nông nghiệp, Nghị quyết số 03

Xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh

Xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh 

Cập Nhật 15-07-2020

Ngày 18-6-2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.

Tag: chuỗi giá trị, sản phẩm nông nghiệp, khoa học và công nghệ

Tập trung nâng cấp chuỗi giá trị sản xuất cây giống

Tập trung nâng cấp chuỗi giá trị sản xuất cây giống 

Cập Nhật 26-01-2019

Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, huyện Chợ Lách đã xây dựng chuỗi giá trị bưởi da xanh, chôm chôm, hoa kiểng.

Tag: Chợ Lách, chuỗi giá trị, cây giống

Xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp của tỉnh

Xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp của tỉnh 

Cập Nhật 20-08-2018

Ngày 5-8-2016, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, với mục tiêu: xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp theo hướng phát triển ổn định, bền vững đối với 8 sản phẩm chủ lực (dừa, bưởi da xanh, chôm chôm, nhãn, hoa kiểng, heo, bò và tôm biển), có lợi thế cạnh tranh, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Tag: chuỗi giá trị, sản phẩm nông nghiệp, bưởi da xanh, chôm chôm, nhãn, hoa kiểng, heo, , tôm biển

Kiểm tra kết quả xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp tại Ba Tri

Kiểm tra kết quả xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp tại Ba Tri 

Cập Nhật 18-08-2018

Chiều 17-8-2018, Đoàn công tác của UBND tỉnh do Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng năm 2025 (Nghị quyết số 03).

Tag: Chủ tịch UBND tỉnh, Cao Văn Trọng, Nghi quyết 03, chuổi giá trị, sản phẩm nông nghiệp

Phát triển hợp tác xã giúp kinh tế nông nghiệp khởi sắc

Phát triển hợp tác xã giúp kinh tế nông nghiệp khởi sắc 

Cập Nhật 08-08-2018

Hình thành và phát triển HTX là xu thế tất yếu trong phát triển kinh tế địa phương. Đây là một trong những tiêu chí bắt buộc của bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và là mắt xích quan trọng để hình thành các chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh theo Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy, thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.

Tag: kinh tế, nông nghiệp, hợp tác xã, nông thôn mới, chuỗi giá trị, sản phẩm nông nghiệp, Nghị quyết, Tỉnh ủy, Đề án tái cơ cấu

Gắn với hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Gắn với hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực 

Cập Nhật 26-07-2017

Ngay từ đầu năm 2017, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành và chỉ đạo quán triệt các nghị quyết, chương trình hành động để thực hiện nhiệm vụ của ngành, trong đó có nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về việc xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. 

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực 

Cập Nhật 24-07-2017

Thời gian qua, Dự án AMD Bến Tre đã hưởng ứng tích cực thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Theo đó, đã đầu tư vốn cho một số doanh nghiệp ngành chế biến dừa ở Giồng Trôm, Mỏ Cày Nam; hoa kiểng ở Chợ Lách, bước đầu đạt kết quả rất đáng ghi nhận.