Kết quả tìm kiếm cho "giảm nghèo bền vững"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 132

Nỗ lực giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

Nỗ lực giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 

Cập Nhật 26-10-2020

Trong giai đoạn 2016 - 2020, những nỗ lực giảm nghèo của tỉnh đã đưa hơn 26.700 hộ dân thoát nghèo.

Tag: giảm nghèo bền vững, người nghèo, thoát nghèo, hộ nghèo

Thoát nghèo bền vững nhờ tham gia xuất khẩu lao động

Thoát nghèo bền vững nhờ tham gia xuất khẩu lao động 

Cập Nhật 16-09-2020

Con em hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia Đề án Phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững của xã đã mạnh dạn đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững, không tái nghèo.

Tag: thoát nghèo bền vững, xuất khẩu lao động, Nguyễn Thị Phượng, giảm nghèo

TP. Bến Tre tập trung giảm nghèo bền vững

TP. Bến Tre tập trung giảm nghèo bền vững 

Cập Nhật 31-08-2020

Mục tiêu giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 đã trở thành nhiệm vụ, chỉ tiêu ưu tiên trong quá trình chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể ở TP. Bến Tre.

Tag: TP. Bến Tre, giảm nghèo bền vững, việc làm, hộ nghèo

HĐND tỉnh giám sát kết quả xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

HĐND tỉnh giám sát kết quả xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 

Cập Nhật 16-08-2020

Từ ngày 4 đến 21-8-2020, HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Tag: HĐND tỉnh, nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, giám sát

Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

Đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững 

Cập Nhật 14-08-2020

Thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp đã tập trung triển khai các chính sách và giải pháp giảm nghèo, đặc biệt là kết quả thực hiện Nghị quyết số 76 của Quốc hội.

Tag: giảm nghèo bền vững, Nghị quyết số 76, Quốc hội, thu nhập, đời sống người dân

Thạnh Phú: Điểm sáng trong công tác giảm nghèo bền vững

Thạnh Phú: Điểm sáng trong công tác giảm nghèo bền vững 

Cập Nhật 10-08-2020

Tỷ lệ hộ nghèo của huyện Thạnh Phú giảm từ 17,08% (năm 2015 ) xuống còn 6,71% (cuối năm 2019), tương đương giảm từ 6.194 hộ nghèo xuống còn 2.350 hộ.

Tag: giảm nghèo bền vững, hộ nghèo, thoát nghèo, huyện Thạnh Phú

Hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững

Hướng đến mục tiêu giảm nghèo bền vững 

Cập Nhật 05-08-2020

Những năm qua, Giồng Trôm đã có nhiều nỗ lực trong huy động mọi nguồn lực để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng, gia đình chính sách, thực hiện hiệu quả công tác giải quyết việc làm để hướng đến giảm nghèo bền vững.

Tag: giảm nghèo bền vững, Giồng Trôm, an sinh xã hội, việc làm, thoát nghèo

Nông thôn mới và việc giảm nghèo bền vững

Nông thôn mới và việc giảm nghèo bền vững 

Cập Nhật 11-01-2019

Một trong những mục tiêu quan trọng trong xây dựng thành công xã nông thôn mới (NTM) là tạo việc làm, nâng cao mức sống người dân. Để thực hiện, thời gian qua, xã Thành Triệu đã tập trung thực hiện tiêu chí (TC) giảm nghèo bằng nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Tag: Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững

Ða dạng sinh kế để thoát nghèo bền vững

Ða dạng sinh kế để thoát nghèo bền vững 

Cập Nhật 17-09-2018

HĐND tỉnh vừa kết thúc cuộc giám sát kết quả triển khai thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 tại 9 xã, thuộc 9 huyện, thành phố. Một trong những điểm “nghẽn” lớn của đề án được nhìn nhận là thiếu nhân lực có kiến thức và kiên trì.

Tag: HĐND tỉnh, giám sát, Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững, hộ nghèo, cận nghèo, dạy nghề, xuất khẩu lao động

Bến Tre tập trung giảm nghèo và thoát nghèo bền vững

Bến Tre tập trung giảm nghèo và thoát nghèo bền vững 

Cập Nhật 20-07-2018

UBND tỉnh đã triển khai kế hoạch công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và ban hành Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Đề án sinh kế).

Tag: UBND tỉnh, Đề án sinh kế, giảm nghèo, thoát nghèo, hộ nghèo, cận nghèo