Kết quả tìm kiếm cho "giảm nghèo"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 585

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 

Cập Nhật 11-12-2020

Sáng 11-12-2020, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (BCĐ) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Tag: Hội nghị trực tuyến, công tác giảm nghèo

Nỗ lực giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

Nỗ lực giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 

Cập Nhật 26-10-2020

Trong giai đoạn 2016 - 2020, những nỗ lực giảm nghèo của tỉnh đã đưa hơn 26.700 hộ dân thoát nghèo.

Tag: giảm nghèo bền vững, người nghèo, thoát nghèo, hộ nghèo

Bình Đại nỗ lực trong công tác giảm nghèo

Bình Đại nỗ lực trong công tác giảm nghèo 

Cập Nhật 17-08-2020

Qua 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, Bình Đại đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện từ 15,11% xuống còn 5,59%.

Tag: Bình Đại, nông thôn mới, giảm nghèo, hộ nghèo

HĐND tỉnh giám sát kết quả xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

HĐND tỉnh giám sát kết quả xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 

Cập Nhật 16-08-2020

Từ ngày 4 đến 21-8-2020, HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể và các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020.

Tag: HĐND tỉnh, nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, giám sát

Châu Bình thực hiện tốt đề án sinh kế giảm nghèo

Châu Bình thực hiện tốt đề án sinh kế giảm nghèo 

Cập Nhật 25-12-2019

Thực hiện Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững, trong những năm qua, xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm đã đạt và vượt nhiều chỉ tiêu về giảm nghèo. Đặc biệt, tỷ lệ hộ nghèo của xã hiện nay chỉ còn dưới 1%, thấp hơn mặt bằng chung của tỉnh.

Tag: đề án sinh kế, giảm nghèo, thoát nghèo bền vững, chỉ tiêu, hộ nghèo

Đại Điền tập trung công tác giảm nghèo

Đại Điền tập trung công tác giảm nghèo 

Cập Nhật 12-04-2019

Để kéo giảm hộ nghèo, đầu năm 2018, xã đã triển khai nhiều giải pháp giảm nghèo hiệu quả góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo gần 4,3%, hiện tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ còn 4,99%.

Tag: Đại Điền, giảm nghèo, nông thôn mới, Đề án sinh kế

Bình Đại đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm để giảm nghèo

Bình Đại đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm để giảm nghèo 

Cập Nhật 06-12-2018

Xác định công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm có vai trò hết sức quan trọng đối với công tác giảm nghèo, năm 2018, huyện Bình Đại tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện.

Tag: Bình Đại, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo

Phát huy vai trò của hội, đoàn thể trong công tác giảm nghèo

Phát huy vai trò của hội, đoàn thể trong công tác giảm nghèo 

Cập Nhật 03-08-2018

Giồng Trôm được đánh giá là địa phương điển hình của tỉnh trong công tác giảm nghèo; trong đó, thực hiện tốt Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững.

Tag: Giồng Trôm, giảm nghèo, đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững, xuất khẩu lao động, hộ nghèo, cận nghèo

Bến Tre tập trung giảm nghèo và thoát nghèo bền vững

Bến Tre tập trung giảm nghèo và thoát nghèo bền vững 

Cập Nhật 20-07-2018

UBND tỉnh đã triển khai kế hoạch công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và ban hành Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Đề án sinh kế).

Tag: UBND tỉnh, Đề án sinh kế, giảm nghèo, thoát nghèo, hộ nghèo, cận nghèo

Chức năng, nhiệm vụ của UBND và ban chỉ đạo giảm nghèo cấp xã 

Cập Nhật 12-09-2008

1. UBND CẤP XÃ: - Thường xuyên củng cố và kiện toàn ban chỉ đạo giảm nghèo xã. - Trình UBND huyện, thị phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo của xã. - Quản lý và cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo.