Kết quả tìm kiếm cho "giao ban báo chí"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 441

Hội nghị giao ban báo chí tháng 1-2021

Hội nghị giao ban báo chí tháng 1-2021 

Cập Nhật 27-01-2021

Ngày 26-1-2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 1-2021.

Tag: giao ban báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông

Họp giao ban báo chí tháng 11-2020

Họp giao ban báo chí tháng 11-2020 

Cập Nhật 28-11-2020

Ngày 27-11-2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức họp giao ban báo chí tháng 11-2020.

Tag: giao ban báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo, Sở Thông tin và Truyền thông

Hội nghị giao ban báo chí tháng 8-2020

Hội nghị giao ban báo chí tháng 8-2020 

Cập Nhật 28-08-2020

Chiều 28-8-2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 8-2020.

Tag: giao ban báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh

Giao ban báo chí tháng 9-2019

Giao ban báo chí tháng 9-2019 

Cập Nhật 26-09-2019

Ngày 26-9-2019, Ban Tuyên giáo Tinh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 9-2019.

Tag: giao ban báo chí, Ban Tuyên giáo Tinh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo

Hội nghị giao ban báo chí tháng 8-2019

Hội nghị giao ban báo chí tháng 8-2019 

Cập Nhật 28-08-2019

Ngày 28-8-2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 8-2019.

Tag: giao ban báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh

Hội nghị giao ban báo chí tháng 7-2019

Hội nghị giao ban báo chí tháng 7-2019 

Cập Nhật 23-07-2019

Ngày 23-7-2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 7-2019.

Tag: giao ban báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Thọ, sốt xuất huyết, dịch tả lợn châu Phi

Hội nghị giao ban báo chí tháng 5-2019 với chuyên đề về điện

Hội nghị giao ban báo chí tháng 5-2019 với chuyên đề về điện 

Cập Nhật 27-05-2019

Ngày 27-5-2019, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Trần Cao Tư chủ trì hội nghị giao ban báo chí tháng 5-2019.

Tag: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nguyễn Hữu Thọ, giao ban báo chí

Hội nghị giao ban báo chí tháng 12-2018

Hội nghị giao ban báo chí tháng 12-2018 

Cập Nhật 24-12-2018

Ngày 24-12-2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 12-2018; đồng thời thông tin tuyên truyền về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) năm 2018.

Tag: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội nghị giao ban báo chí, thông tin tuyên truyền

Hội nghị giao ban báo chí tháng 9-2018

Hội nghị giao ban báo chí tháng 9-2018 

Cập Nhật 25-09-2018

Chiều 24-9-2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 9-2018.

Tag: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, giao ban báo chí

Hội nghị giao ban báo chí tháng 5-2018

Hội nghị giao ban báo chí tháng 5-2018 

Cập Nhật 29-05-2018

Ngày 28-5-2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị giao ban báo chí tháng 5-2018. Ông Cao Văn Dũng - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự.

Tag: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh, giao ban báo chí, Cao Văn Dũng