Kết quả tìm kiếm cho "hội nghị đột xuất"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 41

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đột xuất

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đột xuất 

Cập Nhật 20-01-2021

Ngày 20-1-2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đột xuất tháng 1-2021 nhằm ghi nhận ý kiến về các văn bản cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI.

Tag: Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, hội nghị đột xuất

Hội nghị đột xuất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI

Hội nghị đột xuất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI 

Cập Nhật 13-11-2020

Ngày 13-11-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đột xuất để công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ và cho ý kiến, quyết định các dự thảo báo cáo.

Tag: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Hội nghị đột xuất, Bí thư Tỉnh ủy, Phan Văn Mãi

Ban Thường vụ Tỉnh ủy hội nghị đột xuất

Ban Thường vụ Tỉnh ủy hội nghị đột xuất 

Cập Nhật 21-10-2020

Ngày 21-10-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đột xuất cho ý kiến đánh giá kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; cho ý kiến phân công Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI.

Tag: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội nghị đột xuất

Hội nghị Tỉnh ủy đột xuất kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị đại hội

Hội nghị Tỉnh ủy đột xuất kiểm tra tiến độ công tác chuẩn bị đại hội 

Cập Nhật 12-10-2020

Ngày 12-10-2020, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì cuộc họp Tỉnh ủy đột xuất kiểm tra tiến độ chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tag: Hội nghị Tỉnh ủy, Đại hội Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Phan Văn Mãi

Hội nghị Tỉnh ủy đột xuất cho ý kiến về công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Hội nghị Tỉnh ủy đột xuất cho ý kiến về công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự Đại hội XI Đảng bộ tỉnh 

Cập Nhật 28-09-2020

Chiều ngày 28-9-2020, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì hội nghị Tỉnh ủy đột xuất cho ý kiến về công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự Đại hội XI Đảng bộ tỉnh.

Tag: hội nghị Tỉnh ủy, Văn kiện, nhân sự

Hội nghị Tỉnh ủy đột xuất bầu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với đồng chí Võ Văn Hội

Hội nghị Tỉnh ủy đột xuất bầu Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với đồng chí Võ Văn Hội 

Cập Nhật 17-08-2020

Sáng ngày 17-8-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị Tỉnh ủy đột xuất để nghe công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y chỉ định đồng chí Đại tá Võ Văn Hội, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tag: Hội nghị Tỉnh ủy đột xuất, Võ Văn Hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Ban Thường vụ Tỉnh ủy hội nghị đột xuất tháng 5-2019

Ban Thường vụ Tỉnh ủy hội nghị đột xuất tháng 5-2019 

Cập Nhật 11-05-2019

Ngày 10-5-2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị đột xuất tháng 5 để cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đế các chủ trương, chính sách, phương án của tỉnh.

Tag: Thường vụ Tỉnh ủy, Hội nghị đột xuất, chủ trương, chính sách, phương án

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn 

Cập Nhật 17-09-2018

Sáng 17-9-2018, tại Hội trường số 3, Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam chủ trì Hội nghị Tỉnh ủy đột xuất.

Tag: Tỉnh ủy, Hội nghị Tỉnh ủy đột xuất, Bí thư Tỉnh ủy, Võ Thành Hạo, Nghị quyết Trung ương 7, Nghị quyết 03, Kết luận số 249

Thông báo kết quả hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đột xuất

Thông báo kết quả hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đột xuất 

Cập Nhật 20-06-2016

Ngày 16-6-2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị đột xuất để thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 41-KL/TU của Tỉnh ủy (khóa IX) về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa VIII) về đẩy mạnh phát triển công nghiệp (CN) trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006 - 2010, định hướng đến năm 2020 và thông qua Đề án Phát triển CN giai đoạn 2016 - 2020;

Hội nghị đột xuất ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa X

Hội nghị đột xuất ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa X 

Cập Nhật 17-06-2016

Thông qua Đề án nhân sự và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội xii của Đảng