Kết quả tìm kiếm cho "kết cấu hạ tầng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 89

Thạnh Phú tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng

Thạnh Phú tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng 

Cập Nhật 01-12-2020

Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội tại huyện Thạnh Phú trong năm 2020 ước khoảng 2.078 tỷ đồng, đạt hơn 100% kế hoạch và tăng hơn 5% so cùng kỳ.

Tag: kết cấu hạ tầng, Thạnh Phú, nguồn vốn, giải ngân

Phát triển hệ thống hạ tầng, logistics đồng bộ, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

Phát triển hệ thống hạ tầng, logistics đồng bộ, đáp ứng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

Cập Nhật 21-10-2020

Nghị quyết (NQ) Đại hội (ĐH) Đảng bộ tỉnh khóa X đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) giai đoạn 2015 - 2020 là “Tích cực huy động, thu hút các nguồn lực đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng”.

Tag: hạ tầng, logistics, kinh tế, xã hội, nguồn lực đầu tư

Hưng Khánh Trung A hoàn thiện hạ tầng nông thôn

Hưng Khánh Trung A hoàn thiện hạ tầng nông thôn 

Cập Nhật 20-05-2020

Xác định xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng nông thôn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của địa phương, Đảng ủy và chính quyền xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc đã tập trung nguồn lực từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện đi lại, thông thương hàng hóa dễ dàng.

Tag: Hưng Khánh Trung A, hạ tầng nông thôn, ý Đảng, lòng dân

Thạnh Phú đầu tư gần 1.400 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng

Thạnh Phú đầu tư gần 1.400 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng 

Cập Nhật 03-09-2019

Trong 9 tháng năm 2019, huyện Thạnh Phú huy động tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội gần 1.400 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng, đạt hơn 70% so với kế hoạch và tăng hơn 7,8% so với cùng kỳ năm 2018.

Tag: Thạnh Phú, đầu tư, kết cấu hạ tầng, nguồn vốn

Thạnh Phú huy động hơn 20 ngàn tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội

Thạnh Phú huy động hơn 20 ngàn tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

Cập Nhật 21-08-2019

Huyện đã xây dựng hoàn thành đưa vào sử dụng gần 19km đường Huyện 92, đoạn từ Quới Điền đến Mỹ An; nâng cấp, duy tu 12km đường Huyện 24, 25, 26, 28 và 30; xây mới 195km đường xã, liên ấp, xóm cùng hơn 150 cây cầu bê-tông nông thôn.

Tag: Thạnh Phú, kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội, cầu bê-tông nông thôn, đường xã

Đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch

Đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển du lịch 

Cập Nhật 12-08-2019

Tại huyện Thạnh Phú, nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng du lịch đã được đầu tư, tạo ra những bước đột phá, làm đòn bẩy cho sự phát triển du lịch của huyện trong thời gian tới.

Tag: kết cấu hạ tầng, du lịch, tuyến đường, công trình, di tích lịch sử, văn hóa, Cồn Bửng

Xã An Thủy đầu tư hơn 4 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn

Xã An Thủy đầu tư hơn 4 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn 

Cập Nhật 14-12-2018

Năm 2018, từ các nguồn vốn được hỗ trợ và vận động nhân dân đóng góp, xã An Thủy, huyện Ba Tri đã đầu tư 4,194 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

Tag: An Thủy, hạ tầng nông thôn

Mỏ Cày Bắc: Hoàn thành 62,74% kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2018

Mỏ Cày Bắc: Hoàn thành 62,74% kế hoạch xây dựng kết cấu hạ tầng năm 2018 

Cập Nhật 16-09-2018

Huyện Mỏ Cày Bắc đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng. Trong năm 2018, huyện tập trung các công trình tại xã Tân Thanh Tây để đạt chuẩn xã nông thôn mới và xã Thành An phấn đấu đến cuối năm 2018 đạt 14 tiêu chí nông thôn mới.

Tag: Mỏ Cày Bắc, kế hoạch xây dựng, kết cấu hạ tầng, công trình, nông thôn mới, tiêu chí

Sơ kết 3 năm thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ

Sơ kết 3 năm thực hiện xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ 

Cập Nhật 22-04-2015

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về sơ kết tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”. Phía cầu trực tuyến tỉnh Bến Tre, ông Cao Văn Trọng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự.

Đưa Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ vào cuộc sống 

Cập Nhật 06-05-2012

Nghị quyết số 13 Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XI (NQTW4) về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020” xác định: Phát triển kết cấu hạ tầng vừa là quyền lợi vừa là nghĩa vụ của toàn xã hội, mọi người đều có trách nhiệm tham gia đóng góp.