Kết quả tìm kiếm cho "kỷ cương"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 532

“Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, nêu gương, hiệu quả”

“Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, nêu gương, hiệu quả” 

Cập Nhật 17-08-2020

Đảng bộ Khối hiện có 99 tổ chức cơ sở đảng thuộc các loại hình cơ quan, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp; với 375 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và trên 6,5 ngàn đảng viên.

Tag: Đảng bộ Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh, Dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, nêu gương, hiệu quả

Phát huy “Dân chủ, kỷ cương, năng động” trong công tác tư tưởng

Phát huy “Dân chủ, kỷ cương, năng động” trong công tác tư tưởng 

Cập Nhật 20-07-2020

Đảng bộ TP. Bến Tre xem phát huy “Dân chủ, kỷ cương, năng động” trong công tác tư tưởng là phương châm, cũng là giải pháp để tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và nhân dân đồng thuận, tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Tag: Đảng bộ TP. Bến Tre, cán bộ, đảng viên, Dân chủ, kỷ cương, năng động

Giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 

Cập Nhật 03-04-2020

Trong tình hình dịch Covid-19 đang có những diễn biến phức tạp, nếp làm việc, sinh hoạt của mọi người, kể cả việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính ở các cơ quan quản lý hành chính nhà nước trong phạm vi toàn quốc nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng cũng có sự thay đổi.

Tag: Covid-19, dịch vụ công trực tuyến, cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương

Siết kỷ cương, kỷ luật công vụ trong thực hiện Nghị quyết 02

Siết kỷ cương, kỷ luật công vụ trong thực hiện Nghị quyết 02 

Cập Nhật 12-06-2019

Sáng 12-6-2019, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì cuộc làm việc với các bộ ngành về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2019 và định hướng đến năm 2021.

Tag: Phó thủ tướng, Vũ Đức Đam, Nghị quyết 02, kỷ cương, kỷ luật, công vụ

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên 

Cập Nhật 04-03-2019

Việc thực hiện quy định nêu gương của Đảng nhằm góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Tag: cán bộ, đảng viên, nêu gương, năng lực lãnh đạo, kỷ luật, kỹ cương

Thủ tướng chỉ thị chấn chỉnh kỷ luật chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước

Thủ tướng chỉ thị chấn chỉnh kỷ luật chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước 

Cập Nhật 08-11-2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Chỉ thị 31/2018/CT-TTg về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước.

Tag: Thủ tướng, Chính phủ, Nguyễn Xuân Phúc, Chỉ thị, kỷ luật, kỷ cương, pháp luật, ngân sách nhà nước

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2018

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2018 

Cập Nhật 10-09-2018

Tại Nghị quyết số 119/NQ-CP, Chính phủ yêu cầu trong những tháng còn lại của năm 2018, các bộ, cơ quan, địa phương tuyệt đối không được chủ quan, bám sát yêu cầu và tình hình thực tiễn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra gắn với đôn đốc, kiểm tra, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành.

Tag: Nghị quyết, Chính phủ, kỷ luật tài chính, ngân sách Nhà nước, công nghiệp, chương trình giáo dục phổ thông

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ 

Cập Nhật 28-05-2018

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có Công văn số 835-CV/TU ngày 14-5-2018 về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ.

Tag: Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công văn số 835-CV/TU, kỷ luật, kỷ cương, thực thi công vụ.

Bộ Công an siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái

Bộ Công an siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái 

Cập Nhật 07-04-2018

Ngày 6-4-2018, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Công điện số 795/BCA-V11 gửi Công an các đơn vị, địa phương về việc phòng ngừa sai phạm, suy thoái.

Tag: Bộ Công an, kỷ luật, kỷ cương

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước 

Cập Nhật 21-11-2016

Thời gian qua, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương (KLKC) trong các cơ quan hành chính nhà nước; đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp, biện pháp, kết hợp việc thanh tra, kiểm tra công vụ để chấn chỉnh, nâng cao KLKC hành chính, thực thi công vụ đạt nhiều kết quả. 

Tag: cơ quan hành chính nhà nước