Kết quả tìm kiếm cho "khai th��c c��t"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Cần quan tâm công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em 

Cập Nhật 30-09-2015

Thời gian qua, triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 5-11-2012 của Bộ Chính trị (khóa XI), công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được các cấp, các ngành quan tâm. Tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục phong phú, đa dạng như: tổ chức truyền thông nói chuyện chuyên đề về kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ cho gần 9 ngàn trẻ em là học sinh tại 72 điểm trường THCS, THPT, trung tâm trẻ em, Làng trẻ em SOS; sinh hoạt định kỳ cho trẻ em lao động sớm về kỹ năng tự nhận thức bản thân, phòng tránh xâm hại tình dục trẻ em, giải quyết mâu thuẫn trong quan hệ bạn bè; tổ chức hội thi tìm hiểu Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Công ước của Liên hiệp quốc về quyền trẻ em…