Kết quả tìm kiếm cho "khen thưởng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 478

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bến Tre họp phiên thứ 3 năm 2020

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bến Tre họp phiên thứ 3 năm 2020 

Cập Nhật 26-11-2020

Ngày 26-11-2020, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp lần thứ 3 để thông qua xem xét khen thưởng tổng kết năm học 2019-2020 và khen thưởng cán bộ có quá trình cống hiến lâu dài.

Tag: thi đua, khen thưởng, tổng kết, chiến sĩ thi đua, bằng khen, Huân chương

Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước 

Cập Nhật 14-11-2020

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh thông báo danh sách lấy ý kiến nhân dân về đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước cho cá nhân được Văn phòng UBND tỉnh xét đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước về thành tích cống hiến lâu dài.

Tag: khen thưởng cấp Nhà nước, Chính phủ, Cao Văn Trọng, Huân chương Lao động hạng Nhì

Công tác thi đua, khen thưởng trong lực lượng vũ trang tỉnh

Công tác thi đua, khen thưởng trong lực lượng vũ trang tỉnh 

Cập Nhật 17-07-2020

Trong giai đoạn 2016 - 2020, công tác thi đua, khen thưởng trong lực lượng vũ trang tỉnh đã giúp cán bộ, chiến sĩ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, phát huy cao độ lòng yêu nước, truyền thống cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu.

Tag: thi đua, khen thưởng, lực lượng vũ trang

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp phiên thứ hai năm 2020

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp phiên thứ hai năm 2020 

Cập Nhật 06-05-2020

Ngày 6-5-2020, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp lần thứ hai để thông qua xem xét khen thưởng tổng kết kinh tế - xã hội năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì hội nghị cùng các Phó chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

Tag: Hội đồng Thi đua-Khen thưởng tỉnh, họp phiên thứ hai, Chủ tịch UBND tỉnh, Cao Văn Trọng

Đề xuất khen thưởng trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Đề xuất khen thưởng trong công tác phòng chống dịch Covid-19 

Cập Nhật 29-04-2020

Liên quan phòng chống dịch Covid-19, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh đã đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh xem xét, tham mưu UBND tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể, 45 cá nhân, 2 doanh nghiệp có đóng góp cho hoạt động phòng chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời xin ý kiến khen thưởng 7 người dân đóng góp kinh phí, vật chất cho hoạt động phòng chống dịch.

Tag: Đề xuất khen thưởng, dịch Covid-19, tập thể, doanh nghiệp

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp phiên thứ nhất năm 2020

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp phiên thứ nhất năm 2020 

Cập Nhật 10-03-2020

Ngày 10-3-2020, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh họp phiên thứ nhất để thông qua xem xét khen thưởng tổng kết 2019. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì hội nghị.

Tag: thi đua, khen thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Cao Văn Trọng

Thanh tra việc chấp hành quy định thi đua, khen thưởng tại Hậu Giang

Thanh tra việc chấp hành quy định thi đua, khen thưởng tại Hậu Giang 

Cập Nhật 25-09-2019

Đoàn thanh tra sẽ thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang thời kỳ từ ngày 1-1-2017 đến 31-12-2018.

Tag: Ban Thi Đua-Khen Thưởng Trung Ương, Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Hậu Giang, Quy Định Pháp Luật Về Thi Đua Khen Thưởng, Thanh Tra

Danh sách các tập thể và cá nhân lấy ý kiến về khen thưởng 

Cập Nhật 16-08-2019

Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ) thông báo danh sách các tập thể, cá nhân được Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Cao đẳng Bến Tre, UBND các huyện, thành phố xét đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

Tag: Ban Thi đua - Khen thưởng, tập thể, cá nhân, lấy ý kiến, khen thưởng

Thống nhất khen thưởng và đề nghị khen thưởng 112 tập thể, cá nhân

Thống nhất khen thưởng và đề nghị khen thưởng 112 tập thể, cá nhân 

Cập Nhật 07-05-2019

Ngày 7-5-2019, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) tỉnh họp lần thứ hai để thông qua xem xét khen thưởng Huân chương Lao động các hạng, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, chiến sĩ thi đua, bằng khen UBND tỉnh và Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến.

Tag: thi đua, khen thưởng, Huân chương Lao động, chiến sĩ thi đua, bằng khen UBND tỉnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

Thống nhất đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân đạt thành tích năm 2017 

Cập Nhật 31-05-2018

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh vừa họp lần thứ 2 năm 2018 thông qua xem xét khen thưởng thành tích tổng kết kinh tế - xã hội năm 2017

Tag: Thi đua, Khen thưởng, thành tích, kinh tế, xã hội, đại biểu