Kết quả tìm kiếm cho "kinh tế biển"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 608

Thạnh Phú đẩy mạnh phát triển bền vững kinh tế biển

Thạnh Phú đẩy mạnh phát triển bền vững kinh tế biển 

Cập Nhật 14-10-2020

Huyện Thạnh Phú có khu bảo tồn thiên nhiên và hệ sinh thái rừng ngập mặn, rừng phòng hộ với diện tích trên 2.780ha (đặc dụng 2.584ha, phòng hộ 143,5ha, sản xuất 52,5ha). Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển.

Tag: Thạnh Phú, kinh tế biển, phát triển bền vững

Thừa Đức triển khai kế hoạch phát triển kinh tế biển gắn với du lịch

Thừa Đức triển khai kế hoạch phát triển kinh tế biển gắn với du lịch 

Cập Nhật 28-09-2020

UBND xã Thừa Đức đã xây dựng và ban hành các kế hoạch chuyên đề nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, trong đó, có Kế hoạch phát triển kinh tế biển gắn với du lịch giai đoạn 2020 - 2025.

Tag: Thừa Đức, kinh tế biển, du lịch

Bình Đại đẩy mạnh phát triển kinh tế biển

Bình Đại đẩy mạnh phát triển kinh tế biển 

Cập Nhật 06-09-2020

Bình Đại là một trong 3 huyện biển của tỉnh, phát triển kinh tế biển được huyện xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, chiếm hơn 70% giá trị sản xuất nông nghiệp.

Tag: Bình Đại, kinh tế biển, nông nghiệp

Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển

Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển 

Cập Nhật 08-06-2020

Là một trong ba huyện ven biển của tỉnh, có đường bờ biển dài 12km, Ba Tri đã xác định cơ cấu kinh tế của huyện là phát triển nông nghiệp toàn diện, kinh tế biển gắn với thương mại - dịch vụ và phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Tag: xã An Thủy, kinh tế biển, tiềm năng, thế mạnh, kinh tế mũi nhọn

Bình Thắng đẩy mạnh phát triển kinh tế biển

Bình Thắng đẩy mạnh phát triển kinh tế biển 

Cập Nhật 20-05-2020

Theo Bí thư Đảng ủy xã Bình Thắng (Bình Đại) Nguyễn Thị Hương Loan, đẩy mạnh phát triển kinh tế biển là một trong những mục tiêu trọng tâm và được thể hiện rõ trong chủ đề Đại hội Đảng bộ xã Bình Thắng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tag: Bình Thắng, kinh tế biển, nông thôn mới

Ba Tri hướng đến phát triển bền vững kinh tế biển

Ba Tri hướng đến phát triển bền vững kinh tế biển 

Cập Nhật 08-04-2019

Thực hiện Nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Huyện ủy Ba Tri đã cụ thể hóa triển khai và tổ chức thực hiện đạt được nhiều kết quả bước đầu.

Tag: Nghị quyết số 36, kinh tế biển, an ninh, biên giới biển

Tập trung phát triển bền vững kinh tế biển

Tập trung phát triển bền vững kinh tế biển 

Cập Nhật 08-03-2019

Bình Đại là một trong ba huyện ven biển của tỉnh, kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, trong đó, nuôi và đánh bắt thủy sản được xác định là kinh tế mũi nhọn.

Tag: kinh tế biển, nuôi tôm, công nghệ cao, đánh bắt thủy sản, biến đổi khí hậu

Phát triển kinh tế biển, công nghiệp và du lịch

Phát triển kinh tế biển, công nghiệp và du lịch 

Cập Nhật 26-01-2019

Có 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2018 được thực hiện đạt và vượt so với kế hoạch (KH) đề ra. Đây là tiền đề rất quan trọng để toàn Đảng bộ và nhân dân huyện nhà tự tin bước vào năm 2019. Trong đó, ngoài thế mạnh là kinh tế biển, huyện sẽ tập trung phát triển công nghiệp và du lịch.

Tag: Bình Đại, kinh tế biển, công nghiệp, du lịch

Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược phát triển kinh tế biển

Nghị quyết Trung ương 8 về Chiến lược phát triển kinh tế biển 

Cập Nhật 24-10-2018

Ngày 22-10-2018, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW). Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết:

Tag: Nghị quyết Trung ương 8, Chiến lược phát triển kinh tế biển

Phát triển kinh tế biển theo hướng chuỗi giá trị

Phát triển kinh tế biển theo hướng chuỗi giá trị 

Cập Nhật 17-10-2018

Xác định đúng tiềm năng, thế mạnh của 3 huyện biển là kinh tế biển, thời gian qua, tỉnh đã quan tâm đầu tư đúng mức, từ hạ tầng cơ sở, chính sách thu hút đầu tư đến việc xây dựng và hoàn thiện các chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực theo Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy. Bên cạnh kinh tế vườn, kinh tế biển đã thể hiện vị trí chủ lực đối với phát triển kinh tế của tỉnh và đang tạo nên những bước chuyển mới đáng ghi nhận.

Tag: kinh tế biển, chuỗi giá trị, chuỗi tôm, doanh nghiệp, liên kết, Hợp tác xã