Kết quả tìm kiếm cho "kinh t��� to��n c���u"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Kế hoạch kinh tế-xã hội còn thiếu giải pháp cụ thể

Kế hoạch kinh tế-xã hội còn thiếu giải pháp cụ thể 

Cập Nhật 23-10-2011

Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 và kế hoạch 2011-2015 đã đánh giá đúng những hạn chế tồn tại trong nền kinh tế hiện nay và đề xuất được các mục tiêu đúng hướng, nhưng lại thiếu các giải pháp cụ thể đi kèm để hiện thực hóa những mục tiêu này.