Kết quả tìm kiếm cho "l�� l���t"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Đọc: “Ngủ hương mưa đồng” của Thanh Vũ Chợt nghe dừa điếc rụng sau vườn…

Đọc: “Ngủ hương mưa đồng” của Thanh Vũ Chợt nghe dừa điếc rụng sau vườn… 

Cập Nhật 13-07-2011

LTS: Ngoài những bài thơ in chung trong những năm 70 của thế kỷ trước, nhà thơ Thanh Vũ đã được Hội Văn học nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu tuyển chọn, tập hợp và xuất bản hai tập thơ riêng: Hương còn ngủ (1991), Ngủ hương mưa đồng (2002). Xin trân trọng giới thiệu bài viết của cố nhà thơ La Quốc Tiến cảm nhận về tập thơ Ngủ hương mưa đồng của Thanh Vũ.