Kết quả tìm kiếm cho "phát huy"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1249

Phát huy “Dân chủ, kỷ cương, năng động” trong công tác tư tưởng

Phát huy “Dân chủ, kỷ cương, năng động” trong công tác tư tưởng 

Cập Nhật 20-07-2020

Đảng bộ TP. Bến Tre xem phát huy “Dân chủ, kỷ cương, năng động” trong công tác tư tưởng là phương châm, cũng là giải pháp để tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) và nhân dân đồng thuận, tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Tag: Đảng bộ TP. Bến Tre, cán bộ, đảng viên, Dân chủ, kỷ cương, năng động

Phát huy nội lực để đưa Châu Thành tiến xa

Phát huy nội lực để đưa Châu Thành tiến xa 

Cập Nhật 10-07-2020

Phát huy tiềm năng, lợi thế hiện có cùng sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Châu Thành có sự chuyển biến về mọi mặt. Kinh tế tăng trưởng ổn định.

Tag: Châu Thành, Nông thôn mới, xây dựng đảng

Tân Lợi Thạnh phát huy truyền thống xã anh hùng

Tân Lợi Thạnh phát huy truyền thống xã anh hùng 

Cập Nhật 22-05-2020

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ và nhân dân xã Tân Lợi Thạnh (Giồng Trôm) đã phát huy truyền thống xã anh hùng trong xây dựng quê hương, trong đó, công tác giảm nghèo và xây dựng giao thông nông thôn đạt nhiều kết quả quan trọng.

Tag: Tân Lợi Thạnh, xã anh hùng, nông thôn mới, giảm nghèo, giao thông nông thôn

TP. Bến Tre: Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân

TP. Bến Tre: Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho nhân dân 

Cập Nhật 13-05-2020

Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là một trong những nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Thời gian qua, Đảng bộ TP. Bến Tre thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với những nội dung trên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tag: phát huy dân chủ, đời sống cho nhân dân, Chỉ thị số 05, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh

Chương trình hành động của Chính phủ phát huy các nguồn lực của nền kinh tế

Chương trình hành động của Chính phủ phát huy các nguồn lực của nền kinh tế 

Cập Nhật 14-03-2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 30/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15-1-2019 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế.

Tag: Chính phủ, Chương trình hành động, Nghị quyết số 30, kinh tế, ngân sách, nợ công

Phát huy hiệu quả mô hình Quỹ đồng tài trợ (kỳ 1)

Phát huy hiệu quả mô hình Quỹ đồng tài trợ (kỳ 1) 

Cập Nhật 13-03-2020

Quỹ đồng tài trợ của Dự án AMD Bến Tre đã và đang phát huy hiệu quả, giúp người dân nông thôn có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập; đồng thời thực hiện tương trợ bằng hình thức góp vốn thành lập Quỹ xoay vòng hỗ trợ thêm những hộ nghèo tiếp cận dự án.

Tag: Dự án AMD, sản xuất, thu nhập, hộ nghèo, cận nghèo

Phát huy giá trị di sản văn hóa vì sự phát triển bền vững

Phát huy giá trị di sản văn hóa vì sự phát triển bền vững 

Cập Nhật 15-01-2020

Bến Tre là vùng đất giàu truyền thống cách mạng, có nhiều di sản văn hóa (DSVH) được lưu truyền và gìn giữ. Trong những năm qua, tỉnh luôn quan tâm đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để sự nghiệp văn hóa không ngừng phát triển; trong đó, xác định tầm quan trọng của công tác bảo tồn, quản lý và phát huy giá trị DSVH.

Tag: di sản văn hóa, phát triển bền vững

Nối tiếp và phát huy truyền thống văn hóa trong giai đoạn mới

Nối tiếp và phát huy truyền thống văn hóa trong giai đoạn mới 

Cập Nhật 01-07-2019

Theo nhận định của các nhà nghiên cứu văn hóa (VH), mỗi giai đoạn lịch sử có những đặc điểm VH riêng trong xây dựng và phát triển quê hương. Thế kỷ XXI là hội nhập và phát triển, tuy nhiên, sự phát triển về VH của thời kỳ mới tiếp tục giữ gìn và phát huy các giá trị VH truyền thống đã được ông cha vun đắp bao đời nay.

Tag: truyền thống văn hóa, di sản văn hóa, bảo tồn, phát huy

Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp

Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp 

Cập Nhật 07-02-2018

Chiến thắng của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân không những không phai mờ mà còn thêm tỏa sáng trong hành trình đấu tranh, xây dựng và phát triển của dân tộc ta 50 năm qua.

Tag: Phát huy tinh thần quyết chiến, quyết thắng