Kết quả tìm kiếm cho "phương châm nắm"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 211

Kết quả 4 năm thực hiện phương châm “nắm”

Kết quả 4 năm thực hiện phương châm “nắm” 

Cập Nhật 10-03-2021

Triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết (NQ) Đại hội Đảng các cấp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đối với cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) được phân công theo dõi, hỗ trợ các ấp, khu phố trong thời gian tới.

Tag: Huyện ủy Bình Đại, phương châm “nắm”, Nghị quyết đại hội Đảng

Tiếp tục đưa cán bộ về “nắm” cơ sở

Tiếp tục đưa cán bộ về “nắm” cơ sở 

Cập Nhật 24-02-2021

Qua 4 năm thực hiện phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình” đã đạt những hiệu quả tích cực.

Tag: phương châm "nắm", cán bộ, cơ sở

Tổng kết 4 năm thực hiện phương châm "nắm"

Tổng kết 4 năm thực hiện phương châm "nắm" 

Cập Nhật 18-02-2021

Chiều ngày 17-2-2021, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết 4 năm thực hiện Kế hoạch số 23-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phân công cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn; triển khai Chỉ thị số 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi đua “Đồng khởi mới”.

Tag: phương châm "nắm", Chỉ thị số 01, đại biểu

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện phương châm “nắm”

Tiếp tục lãnh đạo thực hiện phương châm “nắm” 

Cập Nhật 04-11-2020

Qua 4 năm triển khai thực hiện phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện năm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình”, hầu hết các cấp, các ngành đều khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, góp phần thúc đẩy phong trào hành động cách mạng ở địa phương, cơ sở.

Tag: phương châm “nắm”, phong trào cách mạng, cán bộ, đảng viên

Giồng Trôm sơ kết 4 năm thực hiện phương châm “nắm”

Giồng Trôm sơ kết 4 năm thực hiện phương châm “nắm” 

Cập Nhật 23-10-2020

Ngày 23-10-2020, Huyện ủy Giồng Trôm tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm phương châm “tỉnh nắm tới xã, thị trấn; huyện nắm tới ấp; xã nắm tới tổ nhân dân tự quản (Tổ NDTQ). Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Văn Dũng đến dự.

Tag: phương châm “nắm”, Giồng Trôm, hội nghị sơ kết

Bình Đại thực hiện tốt phương châm “3 nắm”

Bình Đại thực hiện tốt phương châm “3 nắm” 

Cập Nhật 24-02-2020

Thực hiện phương châm “Tỉnh nắm đến xã; huyện nắm đến ấp, khu phố; xã nắm đến hộ gia đình” theo tinh thần Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở ở huyện Bình Đại đã nghiêm túc triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện đạt kết quả đáng ghi nhận.

Tag: phương châm “3 nắm”, Nghị quyết số 02, Tỉnh ủy, cầu nối, cơ sở

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm “nắm”

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phương châm “nắm” 

Cập Nhật 22-11-2019

Sau 3 năm thực hiện phương châm “tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình” theo Nghị quyết số 02 của Tỉnh ủy, bước đầu đạt được những kết quả nhất định.

Tag: Nghị quyết số 02, Tỉnh ủy, phương châm “nắm”, xây dựng Đảng

Hiệu quả thiết thực từ phương châm “3 nắm”

Hiệu quả thiết thực từ phương châm “3 nắm” 

Cập Nhật 23-09-2019

Phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình” là chủ trương mới được thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh. Qua 3 năm thực hiện, đến nay phương châm này đã phát huy hiệu quả.

Tag: phương châm “3 nắm”, đảng viên, nhân dân, ấp, khu phố,

Phương châm “nắm” để gần dân, sát cơ sở

Phương châm “nắm” để gần dân, sát cơ sở 

Cập Nhật 24-01-2019

Tại hội nghị trực tuyến sơ kết hai năm rưỡi việc phân công cán bộ cấp tỉnh theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn theo phương châm “nắm” để cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU, nhiều đại biểu tán đồng cao hiệu quả phương châm này mang lại là tháo gỡ được “điểm nghẽn” thông tin, giúp cán bộ “gần dân, sát cơ sở”.

Tag: Nghị quyết số 02, cán bộ cấp tỉnh, theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn, gần dân, sát cơ sở, thông tin, chất lượng cán bộ

Chợ Lách thực hiện tốt phương châm "3 nắm"

Chợ Lách thực hiện tốt phương châm "3 nắm" 

Cập Nhật 12-10-2018

Ngày 11-10-2018, Huyện uỷ Chợ Lách tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm rưỡi thực hiện phương châm “Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố; xã nắm tới hộ gia đình”.

Tag: Chợ Lách, Hội nghị sơ kết, Tỉnh nắm tới xã; huyện nắm tới ấp, khu phố