Kết quả tìm kiếm cho "quán triệt Nghị quyết"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 343

TP. Bến Tre quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

TP. Bến Tre quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

Cập Nhật 14-04-2021

Ngày 14-4-2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bến Tre phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các ban ngành, đoàn thể thành phố.

Tag: TP. Bến Tre, quán triệt Nghị quyết, đảng viên

Ba Tri quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ba Tri quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

Cập Nhật 05-04-2021

Ngày 5-4-2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Tri phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên ban ngành, đoàn thể huyện.

Tag: Ba Tri, quán triệt Nghị quyết, Đại hội XIII

Khai mạc hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Khai mạc hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

Cập Nhật 27-03-2021

Ngày 27 và 28-3-2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tag: Khai mạc, hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, Đại hội XIII của Đảng

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Cập Nhật 23-01-2021

Theo kế hoạch, trong tháng 2-2021, huyện Châu Thành sẽ hoàn thành việc triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra dân.

Tag: quán triệt Nghị quyết, Châu Thành, Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trong đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trong đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí 

Cập Nhật 19-01-2021

Ngày 19-1-2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Tag: Quán triệt Nghị quyết, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí

Tổ chức quán triệt nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI cho chức sắc, chức việc các tôn giáo

Tổ chức quán triệt nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI cho chức sắc, chức việc các tôn giáo 

Cập Nhật 14-01-2021

Ngày 14-1-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI cho chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Tag: quán triệt nghị quyết, chức sắc, tôn giáo, chức việc

Bế mạc Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XI

Bế mạc Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XI 

Cập Nhật 11-12-2020

Sau hai ngày tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh khóa XI, chiều ngày 11-12-2020, hội nghị đã hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra.

Tag: Bế mạc, Hội nghị cán bộ chủ chốt, quán triệt Nghị quyết, Bí thư Tỉnh ủy

Châu Thành học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Châu Thành học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Cập Nhật 12-11-2020

Sáng ngày 12-11-2020, Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết, chỉ thị, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội cho các đồng chí cán bộ chủ chốt huyện.

Tag: Châu Thành, quán triệt Nghị quyết, chỉ thị, đề án

Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam

Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam 

Cập Nhật 09-11-2018

Sáng 9-11-2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết số 24 của Bộ chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam; thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII.

Tag: triển khai, quán triệt, Nghị quyết số 24, Bộ Chính trị, chiến lược Quốc phòng

Đảng ủy Công an tỉnh hội nghị triển khai quán triệt Nghị quyết TW6 

Cập Nhật 12-03-2013

Đảng ủy Công an tỉnh vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để triển khai quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).