Kết quả tìm kiếm cho "quán triệt"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 685

TP. Bến Tre quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

TP. Bến Tre quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 

Cập Nhật 14-04-2021

Ngày 14-4-2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bến Tre phối hợp với Trung tâm Chính trị thành phố tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các ban ngành, đoàn thể thành phố.

Tag: TP. Bến Tre, quán triệt Nghị quyết, đảng viên

Ba Tri quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ba Tri quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

Cập Nhật 05-04-2021

Ngày 5-4-2021, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Ba Tri phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ, đảng viên ban ngành, đoàn thể huyện.

Tag: Ba Tri, quán triệt Nghị quyết, Đại hội XIII

Khai mạc hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Khai mạc hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

Cập Nhật 27-03-2021

Ngày 27 và 28-3-2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng khai mạc hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tag: Khai mạc, hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết, Đại hội XIII của Đảng

Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ban Bí thư tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng 

Cập Nhật 26-03-2021

Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức khai mạc vào sáng mai, 27-3-2021.

Tag: Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết, hội nghị quán triệt

Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII

Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII 

Cập Nhật 20-03-2021

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học, chất lượng trong suốt cả nhiệm kỳ.

Tag: Đại hội XIII, học tập, quán triệt

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Cập Nhật 23-01-2021

Theo kế hoạch, trong tháng 2-2021, huyện Châu Thành sẽ hoàn thành việc triển khai quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra dân.

Tag: quán triệt Nghị quyết, Châu Thành, Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết

Triển khai, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Triển khai, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh 

Cập Nhật 20-01-2021

Đến nay, cấp ủy các cấp đang triển khai, quán triệt Nghị quyết cho 6 nhóm đối tượng theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tag: Nghị quyết, Đại hội XI, Đảng bộ tỉnh, triển khai, quán triệt

Bình Đại quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

Bình Đại quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh 

Cập Nhật 19-01-2021

Ngày 19-1-2021, Huyện ủy Bình Đại tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh cho trưởng, phó các cơ quan, ban ngành, MTTQ, các đoàn thể huyện, chi ủy viên các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Tag: Nghị quyết Đại hội XI, Đảng bộ tỉnh, hội nghị quán triệt

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trong đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí

Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI trong đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí 

Cập Nhật 19-01-2021

Ngày 19-1-2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí trên địa bàn tỉnh.

Tag: Quán triệt Nghị quyết, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, báo chí

Tổ chức quán triệt nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI cho chức sắc, chức việc các tôn giáo

Tổ chức quán triệt nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI cho chức sắc, chức việc các tôn giáo 

Cập Nhật 14-01-2021

Ngày 14-1-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI cho chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Tag: quán triệt nghị quyết, chức sắc, tôn giáo, chức việc