Kết quả tìm kiếm cho "quán triệt"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 616

Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt các văn bản nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng ủy Quân sự tỉnh quán triệt các văn bản nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Cập Nhật 24-11-2020

Ngày 24-11-2020, Đảng ủy Quân sự (QS) tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai văn bản lãnh đạo của Đảng ủy QS tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tag: Đảng ủy Quân sự tỉnh, quán triệt, văn bản

Triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh cho các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước 

Cập Nhật 18-11-2020

Ngày 18-11-2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và những vấn đề cốt lõi của các văn bản cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Tag: Nghị quyết Đại hội XI, Đảng bộ tỉnh, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quán triệt

Tập trung triển khai, quán triệt sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng đi vào cuộc sống

Tập trung triển khai, quán triệt sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng đi vào cuộc sống 

Cập Nhật 18-11-2020

Việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết (NQ) của Đảng sau mỗi kỳ đại hội (ĐH) là rất quan trọng.

Tag: Nghị quyết Đại hội Đảng, triển khai, quán triệt, Hồ Thị Hoàng Yến, Phó thư thư Thường trực Tỉnh ủy

Châu Thành học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Châu Thành học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Cập Nhật 12-11-2020

Sáng ngày 12-11-2020, Huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết, chỉ thị, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội cho các đồng chí cán bộ chủ chốt huyện.

Tag: Châu Thành, quán triệt Nghị quyết, chỉ thị, đề án

Chợ Lách đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết

Chợ Lách đổi mới công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết 

Cập Nhật 21-09-2020

Ngay sau Đại hội (ĐH) Đảng bộ huyện Chợ Lách, Huyện ủy đã triển khai công tác tuyên truyền, quán triệt nội dung Nghị quyết (NQ) ĐH.

Tag: tuyên truyền, quán triệt, nghị quyết, Đại hội Đảng bộ, Huyện ủy

Thạnh Phú quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chuyên đề năm 2020

Thạnh Phú quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chuyên đề năm 2020 

Cập Nhật 14-09-2020

Trong 2 ngày 14, 15-9-2020, Huyện ủy Thạnh Phú tổ chức 4 lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và chuyên đề năm 2020 cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thuộc các chi bộ, đảng bộ, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và các đơn vị ngành tỉnh đóng trên địa bàn huyện.

Tag: Thạnh Phú, quán triệt Nghị quyết, Chuyên đề

Mỏ Cày Nam đổi mới công tác triển khai, quán triệt nghị quyết

Mỏ Cày Nam đổi mới công tác triển khai, quán triệt nghị quyết 

Cập Nhật 28-08-2020

Học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết (NQ) của Đảng là nhiệm vụ quan trọng của mỗi cán bộ, đảng viên. Hiểu đúng, nắm sát NQ thì mỗi cán bộ, đảng viên sẽ là tuyên truyền viên chuyển tải chủ trương của Đảng đến nhân dân.

Tag: Mỏ Cày Nam, triển khai, quán triệt nghị quyết, tuyên truyền viên, chi bộ, đảng viên

Thủ tướng quán triệt mục tiêu ngăn chặn, hạn chế tối đa lây lan COVID-19 ra cộng đồng

Thủ tướng quán triệt mục tiêu ngăn chặn, hạn chế tối đa lây lan COVID-19 ra cộng đồng 

Cập Nhật 21-03-2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt mục tiêu ngăn chặn, hạn chế tối đa việc lây lan ra cộng đồng, tập trung thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống COVID-19.

Tag: Thủ tướng, quán triệt, lây lan COVID-19, Nguyễn Xuân Phúc

Gần 97% cán bộ, đảng viên cấp huyện, thành phố quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) 

Cập Nhật 16-08-2018

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, việc triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII) được các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ từ khâu xây dựng kế hoạch triển khai, xây dựng chương trình hành động đến tổ chức quán triệt và kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Tag: Nghị quyết Trung ương 7, cán bộ, đảng viên, quán triệt

Đảng ủy Quân sự triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII)

Đảng ủy Quân sự triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XII) 

Cập Nhật 11-07-2018

Ngày 10-7-2018, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho tất cả đảng viên các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Tag: Đảng ủy Quân sự tỉnh, Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành, Trung ương Đảng, quán triệt, văn kiện