Kết quả tìm kiếm cho "sản phẩm chủ lực"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 94

Mỏ Cày Bắc xây dựng và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Mỏ Cày Bắc xây dựng và phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực 

Cập Nhật 18-01-2021

Giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030, huyện Mỏ Cày Bắc tập trung xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện.

Tag: chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, Mỏ Cày Bắc

Xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh

Xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh 

Cập Nhật 08-01-2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bến Tre lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết về xây dựng vùng sản xuất tập trung, gắn phát triển chuỗi giá trị nông sản chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030.

Tag: chuỗi giá trị, sản phẩm nông nghiệp, Nghị quyết Đại hội

Doanh nghiệp xây dựng chuỗi sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Doanh nghiệp xây dựng chuỗi sản phẩm nông nghiệp chủ lực 

Cập Nhật 05-10-2020

Thời gian qua, các ngành, các cấp tập trung tạo bứt phá trong phát triển kinh tế nông nghiệp, từng bước thu hút doanh nghiệp đầu tư chế biến, phát triển vùng nguyên liệu theo hướng bền vững, gắn với các chuỗi sản phẩm nông nghiệp chủ lực.

Tag: nông nghiệp chủ lực, doanh nghiệp, chuỗi sản phẩm, liên kết bền vững

Xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh

Xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh 

Cập Nhật 15-07-2020

Ngày 18-6-2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh về việc xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.

Tag: chuỗi giá trị, sản phẩm nông nghiệp, khoa học và công nghệ

Ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh

Ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh 

Cập Nhật 17-11-2019

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 46 ngày 8-11-2019 về ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre.

Tag: UBND tỉnh, Quyết định số 46, nông nghiệp, sản phẩm, chủ lực

Triển khai giải pháp phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Triển khai giải pháp phát triển sản phẩm nông nghiệp chủ lực 

Cập Nhật 05-07-2019

Thời gian qua, Sở Công Thương đã tích cực hỗ trợ tìm đầu ra cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh thông qua việc tham gia các hội chợ trong và ngoài tỉnh, các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, các buổi kết nối, khảo sát thị trường.

Tag: Sở Công Thương, sản phẩm nông nghiệp, chuỗi giá trị, thị trường

Gian nan liên kết chuỗi ngành dừa

Gian nan liên kết chuỗi ngành dừa 

Cập Nhật 20-02-2019

Dừa là 1 trong 8 sản phẩm chủ lực của Bến Tre được Tỉnh ủy chủ trương phát triển theo hướng liên kết chuỗi (Nghị quyết số 03 ngày 5-8-2016 của Tỉnh ủy về xây dựng và hoàn thiện chuỗi sản phẩm nông sản chủ lực tỉnh Bến Tre, giai đoạn năm 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025).

Tag: Dừa, sản phẩm chủ lực, doanh nghiệp, nông dân, liên kết, tổ hợp tác, hợp tác xã

Xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp của tỉnh

Xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp của tỉnh 

Cập Nhật 20-08-2018

Ngày 5-8-2016, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TU về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, với mục tiêu: xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp theo hướng phát triển ổn định, bền vững đối với 8 sản phẩm chủ lực (dừa, bưởi da xanh, chôm chôm, nhãn, hoa kiểng, heo, bò và tôm biển), có lợi thế cạnh tranh, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Tag: chuỗi giá trị, sản phẩm nông nghiệp, bưởi da xanh, chôm chôm, nhãn, hoa kiểng, heo, , tôm biển

Giồng Trôm: Xây dựng chuỗi sản phẩm chủ lực dừa, bưởi và con heo 

Cập Nhật 26-02-2018

Thực hiện Nghị quyết số 03 của Tỉnh ủy về xây dựng và hoàn thiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 và định hướng đến năm 2025, huyện Giồng Trôm đã xây dựng kế hoạch thực hiện chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp theo hướng phát triển ổn định, bền vững đối với 3 sản phẩm: dừa, bưởi và heo.

Tag: sản phẩm chủ lực

Bình Đại hội thảo xác định sản phẩm chủ lực 

Cập Nhật 19-05-2010

Bình Đại có 7 xã tham gia Dự án DBRP và bắt đầu thực hiện từ quý IV-2009. Vừa qua, UBND huyện tổ chức hội thảo nhằm xác định sản phẩm chủ lực của huyện và các xã tham gia dự án này.