Kết quả tìm kiếm cho "sắp xếp bộ máy"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 55

Sắp xếp, tinh gọn các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ

Sắp xếp, tinh gọn các đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ 

Cập Nhật 06-03-2020

Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã chủ động rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức, hợp nhất các đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới có lộ trình và bước đi vững chắc, phù hợp với thực tiễn của ngành, địa phương.

Tag: đơn vị sự nghiệp, khoa học và công nghệ, sắp xếp, tinh gọn, bộ máy tổ chức, hợp nhất

Châu Thành triển khai sắp xếp bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả

Châu Thành triển khai sắp xếp bộ máy tổ chức tinh gọn, hiệu quả 

Cập Nhật 03-06-2019

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy Châu Thành đã ban hành 7 kế hoạch, 2 đề án; UBND huyện ban hành 3 kế hoạch, 3 đề án để thực hiện các Nghị quyết số 39, số 18, 19 của Trung ương; các chương trình hành động, đề án của Tỉnh ủy, kế hoạch, phương án của UBND tỉnh về sắp xếp tổ chức, bộ máy đồng bộ, tinh gọn.

Tag: Châu Thành, bộ máy, đồng bộ, tinh gọn, sáp nhập, kiêm nhiệm

Tiếp tục sắp xếp bộ máy của các cơ quan đảng tỉnh

Tiếp tục sắp xếp bộ máy của các cơ quan đảng tỉnh 

Cập Nhật 19-02-2019

Theo Văn phòng Tỉnh ủy, thời gian qua, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy đã có bước thực hiện sắp xếp các phòng và cán bộ, công chức theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế; đã giảm 13 phòng, 9 trưởng phòng và tương đương, giảm 8 phó trưởng phòng.

Tag: Văn phòng Tỉnh ủy, sắp xếp, tổ chức bộ máy, biên chế

Tổ chức, sắp xếp lại bộ máy làm tăng sức mạnh chiến đấu của quân đội

Tổ chức, sắp xếp lại bộ máy làm tăng sức mạnh chiến đấu của quân đội 

Cập Nhật 27-12-2018

Sáng 27-12-2018, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức họp báo quý 4, thông tin một số kết quả tiêu biểu trong tổ chức xây dựng lực lượng của Quân đội nhân dân Việt Nam theo các Nghị quyết, kết luận của Đảng; giới thiệu các mô hình quân dân y kết hợp và kết quả hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng tiêu biểu của ngành quân y Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2018.

Tag: Bộ Quốc phòng, sắp xếp bộ máy, sức mạnh chiến đấu, quân đội

Đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong thực hiện Nghị quyết số 18

Đẩy mạnh sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong thực hiện Nghị quyết số 18 

Cập Nhật 09-07-2018

Thời gian qua, tỉnh đã tập trung quyết liệt trong thực hiện Nghị quyết (NQ) số 18-NQ/TW nhằm tạo sự chuyển biến trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Tag: Nghị quyết số 18, tinh gọn, sắp xếp, bộ máy, tinh giản biên chế, cán bộ, công chức, viên chức

"Đang sắp xếp Bộ Công an theo hướng không còn 6 Tổng cục"

"Đang sắp xếp Bộ Công an theo hướng không còn 6 Tổng cục" 

Cập Nhật 02-07-2018

Thông tin tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình Kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm do Chính phủ tổ chức ngày 2-7-20188, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Chính phủ đang thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan Nhà nước.

Tag: Thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc, Hội nghị trực tuyến toàn quốc, kinh tế, xã hội, sắp xếp, cơ quan, Bộ Công an, Tổng cục

Ngành giáo dục và đào tạo sắp xếp bộ máy tinh gọn

Ngành giáo dục và đào tạo sắp xếp bộ máy tinh gọn 

Cập Nhật 23-05-2018

Ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) đang tập trung nhiều giải pháp sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giảng dạy, đáp ứng nhu cầu hiện nay.

Tag: Nghị quyết số 19, Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), Ngành giáo dục và đào tạo, sắp xếp, kiện toàn, cán bộ, giáo viên, nhân viên, giảng dạy

Sắp xếp bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Sắp xếp bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

Cập Nhật 02-05-2018

Sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự của chính quyền các cấp là một trong những nội dung quan trọng góp phần thực hiện thành công Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Tag: Nghị quyết số 18-NQ/TW, sắp xếp, bộ máy, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả

Chế độ tiền lương mới gắn với sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị

Chế độ tiền lương mới gắn với sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị 

Cập Nhật 30-04-2018

Xây dựng chế độ tiền lương mới trong khu vực công, thực hiện từ năm 2021, gắn với lộ trình cải cách hành chính, tinh giản biên chế; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập.

Tag: tiền lương, bộ máy, hệ thống chính trị, cải cách hành chính, tinh giản biên chế

Bộ Công an thông tin chính thức về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

Bộ Công an thông tin chính thức về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy 

Cập Nhật 03-04-2018

Hiện nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đang khẩn trương, có lộ trình hoàn thiện các phần việc được giao.

Tag: Bộ Công an, đổi mới, sắp xếp bộ máy