Kết quả tìm kiếm cho "tư tưởng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 3578

Hiệu quả công tác tư tưởng quân nhân năm 2020

Hiệu quả công tác tư tưởng quân nhân năm 2020 

Cập Nhật 27-11-2020

Hoạt động công tác chính trị, tư tưởng trong lực lượng vũ trang (LLVT) là một bộ phận công tác tư tưởng của Đảng, mặt cơ bản của công tác đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tag: công tác tư tưởng, quân nhân, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng

Công tác tư tưởng phục vụ Đại hội đảng các cấp

Công tác tư tưởng phục vụ Đại hội đảng các cấp 

Cập Nhật 14-01-2020

Công tác tuyên giáo của Ðảng bộ năm 2019 tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, hoàn thành khối lượng lớn công việc; tập trung làm tốt công tác tham mưu các cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo trên mặt trận tư tưởng của Ðảng bộ, góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Tag: Đại hội đảng các cấp, Công tác tư tưởng, Công tác tuyên giáo

Công tác tư tưởng trong đoàn thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh

Công tác tư tưởng trong đoàn thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh 

Cập Nhật 01-11-2019

Mục tiêu của công tác tư tưởng là bồi dưỡng, xây dựng những tư tưởng, những tình cảm tốt đẹp, những hiểu biết khoa học cho quân nhân tham gia vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và trui luyện bản thân.

Tag: công tác tư tưởng, đoàn thanh niên, lực lượng vũ trang

Hội thi ý tưởng sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội thi ý tưởng sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Cập Nhật 20-05-2019

Sáng 20-5-2019, Chi bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh đã tổ chức Hội thi ý tưởng sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân”.

Tag: ý tưởng sáng tạo, học tập, làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh

Đảng ủy Công an tỉnh quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đảng ủy Công an tỉnh quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Cập Nhật 14-02-2019

Sáng 14-2-2019, Đảng ủy Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị quán triệt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019 với nội dung “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tag: Đảng ủy Công an tỉnh, tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh

Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung công tác chính trị tư tưởng 

Cập Nhật 18-09-2018

Trong 9 tháng năm 2018, Ban Tuyên giáo Thành ủy tập trung tham mưu cấp ủy thực hiện công tác chính trị tư tưởng đạt nhiều kết quả tích cực.

Tag: Ban Tuyên giáo Thành ủy, tham mưu, chính trị, tư tưởng

Trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” 

Cập Nhật 13-07-2018

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức trao giải tháng đầu tiên Cuộc thi “Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (tháng 5-2018).

Tag: Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, cuộc thi, tư tưởng, đạo đức, phong cách, Hồ Chí Minh

Vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Bác Hồ

Vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Bác Hồ 

Cập Nhật 04-06-2018

70 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, Đảng, nhân dân ta luôn quán triệt và không ngừng vận dụng sáng tạo tư tưởng thi đua yêu nước của Người để triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua và công tác thi đua khen thưởng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ thị, nghị quyết của Đảng trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của đất nước.

Tag: Bác Hồ, tư tưởng, thi đua yêu nước, đời sống xã hội, phong trào thi đua, khen thưởng, đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật

Họp mặt biểu dương điển hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Họp mặt biểu dương điển hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

Cập Nhật 15-05-2018

Ngày 15-5-2018, Tỉnh ủy tổ chức họp mặt biểu dương, khen thưởng gương điển hình Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 128 năm Ngày sinh nhật của Bác.

Tag: Hồ Chí Minh, Nguyễn Hữu Phước, tuyên dương, điển hình, học tập, làm theo, tư tưởng, đạo đức

Tư tưởng lỗi lạc của Karl Marx sống mãi

Tư tưởng lỗi lạc của Karl Marx sống mãi 

Cập Nhật 05-05-2018

Nhân kỷ niệm 200 năm ngày sinh của nhà tư tưởng lỗi lạc Karl Marx (Các Mác, 5-5-1818 - 2018) và 170 năm kể từ khi Tuyên ngôn Cộng sản ra đời, một loạt hoạt động kỷ niệm có ý nghĩa lớn đã được tổ chức đồng loạt nhiều nơi trên thế giới, qua đó, tái khẳng định những giá trị trường tồn trong tư tưởng, học thuyết quý giá của triết gia vĩ đại này.

Tag: Karl Marx, tư tưởng, sống mãi