Kết quả tìm kiếm cho "tổ chức bộ máy"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 148

Chuẩn bị kiểm tra việc thực hiện quy định về tổ chức bộ máy

Chuẩn bị kiểm tra việc thực hiện quy định về tổ chức bộ máy 

Cập Nhật 11-06-2020

Bộ Nội vụ đã có văn bản gửi các bộ, ngành, địa phương kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế.

Tag: tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế, biên chế

Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Huyện ủy Thạnh Phú

Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Huyện ủy Thạnh Phú 

Cập Nhật 22-12-2019

Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ Nguyễn Văn Tùng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Huyện ủy Thạnh Phú nhằm tìm hiểu, nghiên cứu một số mô hình thí điểm về tổ chức bộ máy.

Tag: Ban Tổ chức Trung ương, Huyện ủy Thạnh Phú, tổ chức bộ máy

Đột phá trong sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ

Đột phá trong sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ 

Cập Nhật 04-09-2019

Sau 2 năm tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành (BCH) Trung ương về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và 4 năm thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”, đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận

Tag: sắp xếp, tổ chức bộ máy, cán bộ, Nghị quyết số 18

Triển khai quyết định về tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh

Triển khai quyết định về tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh 

Cập Nhật 16-08-2019

Ngày 15-8-2019, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hoàng - Giám đốc Công an tỉnh đã chủ trì lễ triển khai quyết định về tổ chức bộ máy của các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh.

Tag: Công an tỉnh, quyết định, tổ chức bộ máy

Tiếp tục sắp xếp bộ máy của các cơ quan đảng tỉnh

Tiếp tục sắp xếp bộ máy của các cơ quan đảng tỉnh 

Cập Nhật 19-02-2019

Theo Văn phòng Tỉnh ủy, thời gian qua, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy đã có bước thực hiện sắp xếp các phòng và cán bộ, công chức theo quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế; đã giảm 13 phòng, 9 trưởng phòng và tương đương, giảm 8 phó trưởng phòng.

Tag: Văn phòng Tỉnh ủy, sắp xếp, tổ chức bộ máy, biên chế

Sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII

Sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII 

Cập Nhật 24-01-2019

Qua 1 năm triển khai và tổ chức thực hiện theo Kế hoạch số 07 của Bộ Chính trị, có 15/22 nội dung đáp ứng tiến độ, 7/22 nội dung đang thực hiện.

Tag: Sắp xếp tổ chức bộ máy, Nghị quyết Trung ương 6, tinh giản biên chế

Triển khai thực hiện tổ chức bộ máy của Công an tỉnh 

Cập Nhật 30-08-2018

Ngày 29-8-2018, Công an tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai quán triệt nghị định của chính phủ và các văn bản của Bộ Công an hướng dẫn thực hiện về tổ chức bộ máy của Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố.

Tag: Công an tỉnh, nghị định, văn bản, Bộ Công anchính phủ, tổ chức bộ máy

Triển khai Nghị định về tổ chức bộ máy Bộ Công an

Triển khai Nghị định về tổ chức bộ máy Bộ Công an 

Cập Nhật 07-08-2018

Chiều 7-8-2018, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công an; sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tag: Chính phủ, Thủ tướng, Nguyễn Xuân Phúc, Nghị định, Bộ Công an, tổ chức bộ máy, Bộ Chính trị, Bộ trưởng Tô Lâm, Mai Tiến Dũng, Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW, công tác cán bộ

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Sắp xếp, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả 

Cập Nhật 16-05-2018

Thực hiện Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 về “Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh triển khai nhi

Tag: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Nghị quyết số 18, sắp xếp, tổ chức, bộ máy, tinh gọn, hiệu quả

Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả

Tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu quả 

Cập Nhật 10-02-2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27-11-2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24-11-2017 của Quốc hội về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Tag: tổ chức bộ máy hành chính