Kết quả tìm kiếm cho "thông điệp 5K"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1

Thực hiện tốt thông điệp “5K” trong phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện tốt thông điệp “5K” trong phòng chống dịch Covid-19 

Cập Nhật 27-10-2020

Căn cứ Thông báo số 367 ngày 21-10-2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19

Tag: dịch Covid-19, Thông báo số 367, thông điệp 5K, khẩu trang