Kết quả tìm kiếm cho "thanh ni��n"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2

Đêm thức cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch

Đêm thức cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch 

Cập Nhật 18-08-2021

Một đêm thật sự làm cho tôi thấm mệt với quá nhiều sự vụ mà điển hình là vụ hỗ trợ lực lượng kiểm soát tuyến cơ sở xử lý một trường hợp chống đối và đưa đối tượng đi test nhanh Covid-19, phải mất hơn 4 tiếng đồng hồ “đấu tranh” kiên quyết, thuyết phục và thật sự “nín thở” khi chờ kết quả.

Tag: lực lượng tuyến đầu, chống dịch, Covid-19

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Lực lượng Vũ trang

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong Lực lượng Vũ trang 

Cập Nhật 18-04-2013

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng (GDCTTT) cho Lực lượng Vũ trang (LLVT) là một nội dung quan trọng của công tác tư tưởng (CTTT), nhằm giáo dục cho mọi cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.