Kết quả tìm kiếm cho "thanh tra chuyên ngành"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 39

Thanh tra chuyên ngành xử phạt hành chính hơn 460 triệu đồng

Thanh tra chuyên ngành xử phạt hành chính hơn 460 triệu đồng 

Cập Nhật 27-04-2021

Tháng 4-2021, Thanh tra tỉnh thực hiện 17 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch; đã kết thúc 6 cuộc, có kết luận 3 cuộc. Qua thanh tra không phát hiện sai phạm về kinh tế; đã kiểm điểm rút kinh nghiệm 1 tập thể và 5 cá nhân.

Tag: Thanh tra chuyên ngành, xử phạt hành chính

Tháng 2-2021, thanh tra chuyên ngành xử phạt hơn 340 triệu đồng

Tháng 2-2021, thanh tra chuyên ngành xử phạt hơn 340 triệu đồng 

Cập Nhật 22-02-2021

Trong tháng 2-2021, Thanh tra tỉnh thực hiện 11 cuộc thanh tra hành chính theo kế hoạch; đã kết thúc 3 cuộc, có kết luận 1 cuộc. Qua thanh tra không phát hiện sai phạm về kinh tế.

Tag: thanh tra chuyên ngành, xử phạt, vi phạm hành chính

Thanh tra chuyên ngành xử phạt hành chính hơn 340 triệu đồng

Thanh tra chuyên ngành xử phạt hành chính hơn 340 triệu đồng 

Cập Nhật 23-04-2020

Trong tháng 4-2020, Thanh tra tỉnh thực hiện 16 cuộc thanh tra hành chính; đã kết thúc 8 cuộc, có kết luận 7 cuộc. Qua thanh tra, chưa phát hiện vi phạm về tài chính.

Tag: Thanh tra chuyên ngành, xử phạt hành chính, tài chính, ngân sách, tài sản công

Thanh tra chuyên ngành xử phạt vi phạm hành chính trên 1,4 tỷ đồng

Thanh tra chuyên ngành xử phạt vi phạm hành chính trên 1,4 tỷ đồng 

Cập Nhật 24-03-2020

Quý I-2020, Thanh tra tỉnh thực hiện 16 cuộc thanh tra theo kế hoạch, đã kết thúc 10 cuộc, ban hành kết luận 8 cuộc.

Tag: Thanh tra chuyên ngành, vi phạm hành chính, thanh tra

Thanh tra chuyên ngành tỉnh phạt 105 trường hợp vi phạm 

Cập Nhật 02-06-2019

Trong tháng 5-2019, Thanh tra tỉnh thực hiện 24 cuộc thanh tra theo kế hoạch; đã kết thúc 11 cuộc, ban hành kết luận 5 cuộc. Nội dung thanh tra thuộc các lĩnh vực về công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản công; giáo dục; chính sách xã hội, chế độ trợ cấp ưu đãi đối với người có công.

Tag: Thanh tra chuyên ngành, tài chính, ngân sách, tài sản công, giáo dục, chính sách xã hội, trợ cấp ưu đãi, người có công

Thanh tra chuyên ngành tỉnh xử phạt hành chính 247 trường hợp vi phạm 

Cập Nhật 11-04-2019

Trong quý I-2019, Thanh tra tỉnh thực hiện 18 cuộc thanh tra theo kế hoạch; đã kết thúc 4 cuộc, có kết luận 3 cuộc. Nội dung thanh tra trên các lĩnh vực về đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý thu - chi tài chính, chính sách xã hội.

Tag: Thanh tra chuyên ngành, xử phạt hành chính, đầu tư, tài chính, chính sách xã hội

Thanh tra chuyên ngành tỉnh phát hiện nhiều vi phạm hành chính 

Cập Nhật 03-03-2019

Tháng 2-2019, Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện 12 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Nội dung thanh tra thuộc các lĩnh vực: công tác quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách tài sản công; giáo dục; chính sách xã hội, chế độ trợ cấp ưu đãi đối với người có công; đã kết thúc 3 cuộc, có kết luận 1 cuộc.

Tag: Thanh tra chuyên ngành, vi phạm hành chính, tài chính, ngân sách, giáo dục; chính sách xã hội, trợ cấp ưu đãi

Tháng 1-2019, Thanh tra chuyên ngành xử phạt hơn 60 triệu đồng 

Cập Nhật 10-02-2019

Tháng 1-2019, Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện 11 cuộc thanh tra theo kế hoạch, kết thúc 1 cuộc. Nội dung thanh tra thuộc các lĩnh vực: quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, tài sản công; giáo dục; chính sách xã hội, chế độ trợ cấp ưu đãi đối với người có công.

Tag: Thanh tra chuyên ngành, tài chính, ngân sách, tài sản công, giáo dục, chính sách xã hội, trợ cấp ưu đãi, người có công

Thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 9 địa phương

Thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 9 địa phương 

Cập Nhật 28-11-2018

Thủ tướng Chính phủ quyết định thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai.

Tag: Thủ tướng, Chính phủ, thí điểm, thanh tra chuyên ngành, an toàn thực phẩm

Thanh tra chuyên ngành tỉnh: Xử phạt vi phạm hơn 900 triệu đồng 

Cập Nhật 05-08-2018

Tháng 7-2018, Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện 12 cuộc thanh tra theo kế hoạch. Nội dung thanh tra thuộc các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, công tác quản lý tài chính, tài sản, đất đai, công tác chi trả các chế độ chính sách.

Tag: Thanh tra chuyên ngành, xử phạt, vi phạm, lý tài chính, tài sản, đất đai, chế độ chính sách