Kết quả tìm kiếm cho "thoát nghèo"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 383

Chợ Lách hơn 1,1 ngàn hộ thoát nghèo

Chợ Lách hơn 1,1 ngàn hộ thoát nghèo 

Cập Nhật 23-02-2021

Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện Chợ Lách giai đoạn 2016 - 2020 có 1.179 hộ tham gia. Đa số các hộ này đều do các tổ chức đoàn thể quản lý.

Tag: thoát nghèo bền vững, đa dạng sinh kế

Tiếp tục giải ngân tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo

Tiếp tục giải ngân tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo 

Cập Nhật 22-01-2021

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 02/2021/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 28/2015/QĐ-TTg ngày 21-7-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo. Quyết định 02/2021/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 30-3-2021.

Tag: giải ngân tín dụng, thoát nghèo

Giồng Trôm hoàn thành xuất sắc Đề án sinh kế thoát nghèo

Giồng Trôm hoàn thành xuất sắc Đề án sinh kế thoát nghèo 

Cập Nhật 30-10-2020

Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh có nhiều sự lồng ghép, kết nối để hỗ trợ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo.

Tag: Đề án sinh kế thoát nghèo, Giồng Trôm, thoát nghèo vững

Thoát nghèo bền vững nhờ tham gia xuất khẩu lao động

Thoát nghèo bền vững nhờ tham gia xuất khẩu lao động 

Cập Nhật 16-09-2020

Con em hộ nghèo, hộ cận nghèo tham gia Đề án Phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững của xã đã mạnh dạn đăng ký đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng. Nhiều hộ đã thoát nghèo bền vững, không tái nghèo.

Tag: thoát nghèo bền vững, xuất khẩu lao động, Nguyễn Thị Phượng, giảm nghèo

Thoát nghèo nhờ chăn nuôi bò sinh sản

Thoát nghèo nhờ chăn nuôi bò sinh sản 

Cập Nhật 18-05-2020

Tham gia Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững (Đề án sinh kế) và vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để chăn nuôi bò sinh sản, với ý chí vượt khó, chí thú làm ăn, chị Trần Thị Kim Trâm, ngụ ấp Bình Huề I, xã Đại Hòa Lộc, huyện Bình Đại, đã thật sự thoát nghèo.

Tag: nuôi bò sinh sản, thoát nghèo, Đề án sinh kế, hộ nghèo

Nguồn vốn cho vay hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo 

Cập Nhật 09-06-2019

Năm 2019, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bến Tre được giao nguồn vốn để cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo là 1.326.441 triệu đồng.

Tag: vốn vay, hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo

Nâng mức cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo

Nâng mức cho vay đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo 

Cập Nhật 17-03-2019

Chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo năm 2019 là 81 tỷ đồng để thực hiện nâng mức cho vay tối đa từ 50 triệu đồng/hộ lên 100 triệu đồng/hộ để phục vụ nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh của hộ vay và góp phần đẩy lùi tín dụng đen.

Tag: Ngân hàng Chính sách xã hội, cho vay, hộ nghèo, thoát nghèo, sản xuất, kinh doanh, tín dụng đen

Hộ nghèo cần có ý chí thoát nghèo 

Cập Nhật 12-03-2019

Cử tri huyện Ba Tri đề nghị tỉnh có chủ trương cho các xã không công nhận hộ nghèo đối với các hộ nghèo nhưng chây lười lao động, không có ý chí vươn lên thoát nghèo.

Tag: cử tri, UBND tỉnh, để nghị, hộ nghèo, thoát nghèo

Thiết thực chương trình “Đồng khởi thoát nghèo”

Thiết thực chương trình “Đồng khởi thoát nghèo” 

Cập Nhật 14-01-2019

“Đồng khởi thoát nghèo” là một trong ba phần của chương trình “Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp”. Nội dung tập trung các hoạt động hỗ trợ sinh kế theo từng nhóm đối tượng phù hợp (trừ các hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội) nhằm giúp cho các hộ này thoát nghèo bền vững.

Tag: Đồng khởi thoát nghèo, khởi nghiệp, doanh nghiệp, hỗ trợ sinh kế

Bến Tre tập trung giảm nghèo và thoát nghèo bền vững

Bến Tre tập trung giảm nghèo và thoát nghèo bền vững 

Cập Nhật 20-07-2018

UBND tỉnh đã triển khai kế hoạch công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 và ban hành Đề án phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 (gọi tắt là Đề án sinh kế).

Tag: UBND tỉnh, Đề án sinh kế, giảm nghèo, thoát nghèo, hộ nghèo, cận nghèo