Kết quả tìm kiếm cho "thuế thu nhập doanh nghiệp"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 26

Nghị định về việc gia hạn nộp thuế năm 2021

Nghị định về việc gia hạn nộp thuế năm 2021 

Cập Nhật 02-05-2021

Ngày 19-4-2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2021/NĐ-CP quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

Tag: gia hạn nộp thuế, nghị định, thuê đất

Chính phủ tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất

Chính phủ tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất 

Cập Nhật 20-04-2021

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19-4-2021 gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

Tag: Chính phủ, nộp thuế, tiền thuê đất, thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn thực hiện giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Hướng dẫn thực hiện giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 

Cập Nhật 08-10-2020

Ngày 25-9-2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 ngày 19-6-2020 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX), đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Tag: thuế thu nhập doanh nghiệp

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020

Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 

Cập Nhật 28-09-2020

Chính phủ ban hành Nghị định 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Tag: thuế thu nhập doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp

Thông qua Nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020

Thông qua Nghị quyết giảm thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 

Cập Nhật 19-06-2020

Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh quy định mức giảm 30% đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Tag: Quốc Hội, Giảm Thuế, Thu Nhập, Doanh Nghiệp, COVID-19, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Thảo luận về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020

Thảo luận về việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 

Cập Nhật 12-06-2020

Sáng 11-6-2020, Quốc hội thảo luận ở tổ về Dự thảo Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác; Dự án Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi).

Tag: Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, thảo luận, thuế thu nhập doanh nghiệp

Hướng dẫn gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP

Hướng dẫn gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và giá trị gia tăng theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP 

Cập Nhật 04-06-2020

Ngày 20-5-2020, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 5977/BTC-TCT về việc triển khai Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Tag: thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, Nghị định số 41

Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất 

Cập Nhật 09-04-2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 41/2020/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, Nghị định quy định việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất.

Tag: Nghị định số 41, nộp thuế, thuê đất, gia hạn, doanh nghiệp

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2018 

Cập Nhật 10-03-2019

Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp (DN) trong việc thực hiện QTT năm 2018 tránh sai sót, đảm bảo quyền lợi của DN khi QTT, Tổng cục Thuế sẽ tổ chức chương trình hỗ trợ trực tuyến QTT năm 2018 trên trang website Tổng cục Thuế (http: www.gdt.gov.vn) trong tháng 3-2019, bắt đầu từ ngày 6-3-2019.

Tag: thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán, chi phí, doanh thu, ưu đãi

Qui định mới về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

Cập Nhật 24-12-2013

Ngày 19-6-2013, Quốc hội đã ban hành Luật số 32 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12. Theo quy định của Luật số 32, các nội dung thay đổi theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong thời kỳ kinh tế gặp khó khăn.