Kết quả tìm kiếm cho "tiêu chí 17"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 71

Mỏ Cày Nam tập trung thực hiện tiêu chí môi trường

Mỏ Cày Nam tập trung thực hiện tiêu chí môi trường 

Cập Nhật 06-11-2020

Với quyết tâm của hệ thống chính trị, sự vào cuộc của người dân, thời gian qua, Mỏ Cày Nam thực hiện thành công tiêu chí môi trường bằng những giải pháp thiết thực.

Tag: nông thôn mới, tiêu chí môi trường, tiêu chí số 17, Mỏ Cày Nam

Hội thảo về thực trạng, giải pháp thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới

Hội thảo về thực trạng, giải pháp thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 29-10-2020

Ngày 29-10-2020, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh phối hợp với UBND huyện Mỏ Cày Nam tổ chức hội thảo về thực trạng và giải pháp thực hiện tiêu chí 17 trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Mỏ Cày Nam. Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật tỉnh Nguyễn Quốc Bảo đến dự.

Tag: tiêu chí 17, Hội khoa học kỹ thuật, Mỏ Cày Nam, nông thôn mới, Môi trường, an toàn thực phẩm

An Phước thực hiện tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới

An Phước thực hiện tiêu chí số 17 trong xây dựng nông thôn mới 

Cập Nhật 28-08-2020

Xã An Phước, huyện Châu Thành là địa bàn vừa có đặc thù là vùng nông thôn vừa có đặc điểm của đô thị kề khu công nghiệp, trong xây dựng nông thôn mới (NTM), giải pháp thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm của An Phước cần nhiều linh hoạt.

Tag: nông thôn mới, An Phước, tiêu chí số 17

Đồng lòng thực hiện tiêu chí số 17

Đồng lòng thực hiện tiêu chí số 17 

Cập Nhật 27-07-2020

Trong thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X, Đảng bộ Sở TN&MT tập trung lãnh đạo thực hiện 5 đầu việc và 2 nhiệm vụ đột phá, trong đó có tiêu chí (TC) số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm (MT&ATTP) trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Tag: tiêu chí số 17, nông thôn mới, Nghị quyết Đại hội

Giao Thạnh đạt 17/19 tiêu chí xã nông thôn mới

Giao Thạnh đạt 17/19 tiêu chí xã nông thôn mới 

Cập Nhật 21-04-2020

Đến nay, xã Giao Thạnh đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới, còn 2 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 5 về trường học và tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa.

Tag: xã Giao Thạnh, nông thôn mới, tiêu chí

Thạnh Phú có 12/17 xã đạt tiêu chí về thu nhập

Thạnh Phú có 12/17 xã đạt tiêu chí về thu nhập 

Cập Nhật 17-03-2020

Năm 2019, huyện Thạnh Phú có thêm 5 xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập trong xây dựng nông thôn mới là Mỹ An, An Thuận, An Điền, Thạnh Phong và Thạnh Hải. Theo đó, đến nay, toàn huyện có 12/17 xã đạt tiêu chí này.

Tag: huyện Thạnh Phú, tiêu chí, thu nhập, nông thôn mới

Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền để hoàn thành tiêu chí số 17

Ðẩy mạnh công tác tuyên truyền để hoàn thành tiêu chí số 17 

Cập Nhật 13-12-2019

Xác định tiêu chí (TC) số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm khó thực hiện nên ngay sau khi phát động phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), lãnh đạo xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đề ra giải pháp sát với tình hình địa phương

Tag: công tác tuyên truyền, tiêu chí số 17, nông thôn mới

Đồng bộ trong thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm

Đồng bộ trong thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm 

Cập Nhật 16-08-2019

Xác định tiêu chí (TC) số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn xã là một trong những TC khó thực hiện. Do vậy, ngay từ khi bắt đầu triển khai xây dựng NTM, Đảng ủy xã Hưng Khánh Trung B luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện TC này. Đến nay, xã đã hoàn thành TC số 17.

Tag: Hưng Khánh Trung B, tiêu chí số 17, an toàn thực phẩm

Mỹ Chánh thực hiện đạt tiêu chí môi trường

Mỹ Chánh thực hiện đạt tiêu chí môi trường 

Cập Nhật 28-06-2019

Chiều 27-6-2019, đoàn kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí 17 môi trường do Phó chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Nguyễn Thị Thúy làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, đánh giá tại xã Mỹ Chánh (Ba Tri).

Tag: Mỹ Chánh, tiêu chí môi trường, kiểm tra, đánh giá

Tập trung giải pháp ưu tiên thực hiện tiêu chí môi trường

Tập trung giải pháp ưu tiên thực hiện tiêu chí môi trường 

Cập Nhật 11-01-2019

Xác định tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm (tiêu chí số 17) là tiêu chí khó thực hiện trong 19 tiêu chí nông thôn mới (NTM), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án số 4113 thực hiện tiêu chí số 17 trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020. Đề án đề ra các nhiệm vụ, giải pháp để các ngành, địa phương cùng hoàn thiện tiêu chí.

Tag: Nguyễn Văn Chinh, tiêu chí môi trường, giải pháp thực hiện