Kết quả tìm kiếm cho "tiêu chí"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2557

Đa dạng sinh kế, góp phần nâng chất tiêu chí xã nông thôn mới

Đa dạng sinh kế, góp phần nâng chất tiêu chí xã nông thôn mới 

Cập Nhật 06-11-2020

Thực hiện có hiệu quả Đề án Phát triển đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững (đề án) sẽ góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu giảm nghèo của tỉnh, tiến tới xây dựng thành công tiêu chí xã nông thôn mới.

Tag: nông thôn mới, Đa dạng sinh kế, thoát nghèo bền vững, tiêu chí

Mỏ Cày Nam tập trung thực hiện tiêu chí môi trường

Mỏ Cày Nam tập trung thực hiện tiêu chí môi trường 

Cập Nhật 06-11-2020

Với quyết tâm của hệ thống chính trị, sự vào cuộc của người dân, thời gian qua, Mỏ Cày Nam thực hiện thành công tiêu chí môi trường bằng những giải pháp thiết thực.

Tag: nông thôn mới, tiêu chí môi trường, tiêu chí số 17, Mỏ Cày Nam

Phước Hiệp huy động nguồn lực thực hiện tiêu chí giao thông

Phước Hiệp huy động nguồn lực thực hiện tiêu chí giao thông 

Cập Nhật 28-09-2020

Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam đã thực hiện đạt 16/19 tiêu chí.

Tag: Thi đua yêu nước, Phước Hiệp, tiêu chí giao thông, nông thôn mới

Phú Lễ hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới

Phú Lễ hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới 

Cập Nhật 31-07-2020

Xã đã đạt 14 tiêu chí (TC) xã nông thôn mới (NTM) và đang tập trung quyết liệt hoàn thành các TC còn lại để đạt xã NTM trong năm 2021.

Tag: nông thôn mới, xã Phú Lễ, tiêu chí

Đồng lòng thực hiện tiêu chí số 17

Đồng lòng thực hiện tiêu chí số 17 

Cập Nhật 27-07-2020

Trong thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X, Đảng bộ Sở TN&MT tập trung lãnh đạo thực hiện 5 đầu việc và 2 nhiệm vụ đột phá, trong đó có tiêu chí (TC) số 17 về môi trường và an toàn thực phẩm (MT&ATTP) trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

Tag: tiêu chí số 17, nông thôn mới, Nghị quyết Đại hội

Ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công

Ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công 

Cập Nhật 24-07-2020

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Nghị quyết 973/2020/UBTVQH14 quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Tag: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nguyên tắc, tiêu chí, định mức, vốn đầu tư công

Minh Đức khẩn trương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới

Minh Đức khẩn trương hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới 

Cập Nhật 10-07-2020

Xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam hiện đạt 16/19 tiêu chí (TC) xã nông thôn mới (NTM). Đảng bộ, nhân dân xã đang khẩn trương hoàn thành các TC còn lại để đạt chuẩn xã NTM vào cuối quý III năm 2020.

Tag: Minh Đức, tiêu chí, nông thôn mới

Nhiều xã đạt tiêu chí về giao thông, thu nhập

Nhiều xã đạt tiêu chí về giao thông, thu nhập 

Cập Nhật 09-06-2020

Theo Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, tính đến nay, toàn tỉnh có 62/142 xã được đánh giá đạt tiêu chí (TC) số 2 về giao thông, đạt 43,66%.

Tag: tiêu chí, giao thông, thu nhập, nông thôn mới

Giao Thạnh đạt 17/19 tiêu chí xã nông thôn mới

Giao Thạnh đạt 17/19 tiêu chí xã nông thôn mới 

Cập Nhật 21-04-2020

Đến nay, xã Giao Thạnh đạt 17/19 tiêu chí nông thôn mới, còn 2 tiêu chí chưa đạt là tiêu chí số 5 về trường học và tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa.

Tag: xã Giao Thạnh, nông thôn mới, tiêu chí

Thạnh Phú có 12/17 xã đạt tiêu chí về thu nhập

Thạnh Phú có 12/17 xã đạt tiêu chí về thu nhập 

Cập Nhật 17-03-2020

Năm 2019, huyện Thạnh Phú có thêm 5 xã đạt tiêu chí số 10 về thu nhập trong xây dựng nông thôn mới là Mỹ An, An Thuận, An Điền, Thạnh Phong và Thạnh Hải. Theo đó, đến nay, toàn huyện có 12/17 xã đạt tiêu chí này.

Tag: huyện Thạnh Phú, tiêu chí, thu nhập, nông thôn mới