Kết quả tìm kiếm cho "trực thuộc Trung ương"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 200

Hội nghị Trung ương 14 sẽ xem xét các dự thảo văn kiện Đại hội XIII

Hội nghị Trung ương 14 sẽ xem xét các dự thảo văn kiện Đại hội XIII 

Cập Nhật 08-12-2020

Ngày 8-12-2020, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị để tiếp thu ý kiến đóng góp của các Đảng bộ trực thuộc Trung ương, các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tag: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Nguyễn Phú Trọng, Hội nghị Trung ương 14, văn kiện Đại hội XIII

Bộ Chính trị hoàn thành chương trình làm việc với 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương

Bộ Chính trị hoàn thành chương trình làm việc với 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương 

Cập Nhật 27-09-2020

Đến ngày 27-9-2020, Bộ Chính trị đã hoàn thành chương trình làm việc với tất cả 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Tag: Bộ Chính trị, đảng bộ trực thuộc Trung ương, chương trình làm việc

Bộ Chính trị làm việc về chuẩn bị đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương

Bộ Chính trị làm việc về chuẩn bị đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương 

Cập Nhật 19-09-2020

Thực hiện Kết luận số 79-KL/TW, ngày 16-6-2020 của Bộ Chính trị, trong tuần đầu, đợt 3, từ 14-9 đến 19-9-2020, Bộ Chính trị đã làm việc tập thể và tiếp tục làm việc theo nhóm với 20 đảng bộ trực thuộc TW.

Tag: Bộ Chính trị, đảng bộ trực thuộc Trung ương

Bộ Chính trị làm việc về chuẩn bị đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương

Bộ Chính trị làm việc về chuẩn bị đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương 

Cập Nhật 05-09-2020

Từ ngày 31-8 đến ngày 5-9-2020, Bộ Chính trị đã làm việc tập thể và tiếp tục làm việc theo nhóm với 10 đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp uỷ trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tag: Bộ Chính trị, đại hội các đảng bộ, trực thuộc Trung ương, văn bản số 13063

Bộ Chính trị làm việc về chuẩn bị đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương

Bộ Chính trị làm việc về chuẩn bị đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương 

Cập Nhật 29-08-2020

Thực hiện Kết luận số 79-KL/TW, ngày 16-6-2020 của Bộ Chính trị, từ ngày 24 đến ngày 29-8 (tuần thứ 2, đợt 2), Bộ Chính trị tiếp tục làm việc theo nhóm với 12 đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy

Tag: Bộ Chính trị, đảng bộ trực thuộc Trung ương, Kết luận số 79

Hội nghị trực tuyến giữa Văn phòng Quốc hội với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Hội nghị trực tuyến giữa Văn phòng Quốc hội với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Cập Nhật 28-08-2020

Sáng 28-8-2020, tại Nhà Quốc hội, diễn ra hội nghị trực tuyến giữa Văn phòng Quốc hội với 63 điểm cầu tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tag: Văn phòng Quốc hội, Hội nghị trực tuyến, Trần Thị Thanh Lam, Nguyễn Thị Yến Nhi

Bộ Chính trị làm việc với 11 đảng bộ trực thuộc Trung ương

Bộ Chính trị làm việc với 11 đảng bộ trực thuộc Trung ương 

Cập Nhật 22-08-2020

Thực hiện Kết luận số 79-KL/TW ngày 16-6-2020 của Bộ Chính trị, từ ngày 17 đến ngày 22-8-2020 (tuần đầu, đợt 2), Bộ Chính trị tiếp tục làm việc theo nhóm với 11 đảng bộ trực thuộc Trung ương để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy

Tag: Bộ Chính trị, đảng bộ trực thuộc Trung ương, Kết luận số 79

Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến toàn quốc tháng 12-2018

Hội nghị báo cáo viên Trung ương trực tuyến toàn quốc tháng 12-2018 

Cập Nhật 14-12-2018

Sáng 14-12-2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 12-2018. Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Tag: Ban Tuyên giáo Trung ương, hội nghị báo cáo viên, trực tuyến

Hội nghị báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10-2018

Hội nghị báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 10-2018 

Cập Nhật 10-10-2018

Sáng 10-10-2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức tội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên tháng 10-2018 với các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương.

Tag: Ban Tuyên giáo Trung ương, Võ Văn Phuông, Hội nghị trực tuyến, báo cáo viên

Thành lập Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng 

Cập Nhật 13-01-2010

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan tham mưu, giúp việc cho Ban Chỉ đạo và Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng, ngày 09-12-2009 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 138/2009/QĐ-TTg về tổ chức, tên gọi, nhiệm vụ và quy chế hoạt động của Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng (quyết định có hiệu lực từ ngày 1-2-2010). Theo đó: