Kết quả tìm kiếm cho "văn bản"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 7737

Triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy

Triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy 

Cập Nhật 07-02-2020

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không kèm bản giấy.

Tag: Văn bản điện tử, văn bản giấy, gửi nhận văn bản điện tử

Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm triển khai gửi, nhận văn bản điện tử

Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm triển khai gửi, nhận văn bản điện tử 

Cập Nhật 15-11-2019

Ngày 15-11-2019, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Tag: Hội nghị trực tuyến, sơ kết, văn bản điện tử, văn bản giấy, Chính phủ điện tử

Thí điểm không gửi bản giấy 21 loại văn bản điện tử đã ký số

Thí điểm không gửi bản giấy 21 loại văn bản điện tử đã ký số 

Cập Nhật 10-04-2019

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả gửi, nhận văn bản điện tử có ký số giữa các bộ, ngành, địa phương, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử gửi, nhận trên Trục liên thông văn bản quốc gia (trừ văn bản mật) giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Văn phòng Chính phủ.

Tag: Thủ tướng, Chính phủ, văn bản điện tử

Khai trương Trục liên thông văn bản Quốc gia

Khai trương Trục liên thông văn bản Quốc gia 

Cập Nhật 12-03-2019

Ngày 12-3-2019, Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ khai trương Trục liên thông văn bản Quốc gia phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.

Tag: Văn phòng Chính phủ, liên thông văn bản Quốc gia, trực tuyến, khai trương, hành chính nhà nước

Tiến tới chính thức sử dụng Trục liên thông văn bản quốc gia

Tiến tới chính thức sử dụng Trục liên thông văn bản quốc gia 

Cập Nhật 18-01-2019

Chiều 18-1-2019, Văn phòng Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến về việc thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, tiến tới chính thức sử dụng Trục liên thông văn bản quốc gia.

Tag: Văn phòng Chính phủ, Mai Tiến Dũng, hội nghị trực tuyến, Quyết định số 28, gửi, nhận văn bản điện tử

Ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 12-2018

Ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 12-2018 

Cập Nhật 15-01-2019

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 12-2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 6 Nghị định của Chính phủ và 3 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tag: Thủ tướng, Chính phủ, văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành 18 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 11-2018

Ban hành 18 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 11-2018 

Cập Nhật 25-12-2018

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 11-2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 18 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 13 Nghị định của Chính phủ và 5 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tag: Chính phủ, Thủ tướng, văn bản quy phạm pháp luật

Ban hành 16 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 8-2018

Ban hành 16 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 8-2018 

Cập Nhật 20-09-2018

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 8-2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 16 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 9 Nghị định của Chính phủ và 7 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tag: Thông cáo báo chí, Bộ Tư pháp, Chính phủ, Thủ tướng, văn bản quy phạm pháp luật, Luật quản lý ngoại thương, nông nghiệp hữu cơ, quản lý và tổ chức lễ hội, tinh giản biên chế

Công an tỉnh triển khai các văn bản quy phạm pháp luật

Công an tỉnh triển khai các văn bản quy phạm pháp luật 

Cập Nhật 18-07-2018

Ngày 17-7-2018, Đại tá Lê Văn Hòa - Phó giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật.

Tag: Công an tỉnh, Lê Văn Hòa, văn bản, quy phạm pháp luật

Ban hành 19 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 1-2018

Ban hành 19 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 1-2018 

Cập Nhật 02-03-2018

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 1-2018, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 19 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 13 Nghị định của Chính phủ và 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Tag: văn bản quy phạm pháp luật