Kết quả tìm kiếm cho "xây dựng Đảng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 2045

Nhân rộng điển hình xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp

Nhân rộng điển hình xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp 

Cập Nhật 23-04-2021

Thực hiện Kế hoạch số 174 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp (DN) tư nhân, các cấp ủy, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 129, các ban ngành, đoàn thể các cấp đã tập trung thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và đồng thuận về yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng tổ chức đảng (TCĐ), đoàn thể trong DN ngoài khu vực Nhà nước.

Tag: xây dựng Đảng, đoàn thể, doanh nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Chi bộ ấp Phú Mỹ tập trung công tác xây dựng đảng

Chi bộ ấp Phú Mỹ tập trung công tác xây dựng đảng 

Cập Nhật 01-03-2021

Công tác xây dựng Đảng hiện nay, nhất là với việc xây dựng mô hình Chi bộ “trong sạch, vững mạnh toàn diện” được Đảng ủy xã đặc biệt quan tâm.

Tag: xã Phú Túc, xây dựng đảng, Chi bộ điểm

Hội nghị triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021

Hội nghị triển khai công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 

Cập Nhật 25-02-2021

Ngày 24-2-2021, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021.

Tag: triển khai công tác, xây dựng Đảng, Đảng ủy Công an tỉnh

Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và cán bộ

Về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và cán bộ 

Cập Nhật 22-01-2021

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 18-1-2021, Tỉnh ủy đề ra Nghị quyết số 03 về “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ”.

Tag: xây dựng Đảng, Nghị quyết, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Mỹ Hòa tập trung công tác xây dựng đảng

Mỹ Hòa tập trung công tác xây dựng đảng 

Cập Nhật 18-01-2021

Về công tác xây dựng Đảng, thực hiện Nghị quyết Đảng ủy xã, trong nhiệm kỳ phấn đấu mỗi năm xây dựng 1 chi bộ đạt chuẩn “trong sạch, vững mạnh toàn diện”.

Tag: Mỹ Hòa, xây dựng đảng

Hội thảo "Vận dụng kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng Đảng 90 năm qua của Tỉnh ủy Bến Tre"

Hội thảo "Vận dụng kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng Đảng 90 năm qua của Tỉnh ủy Bến Tre" 

Cập Nhật 31-01-2020

Chiều ngày 31-1-2020, Tỉnh ủy Bến Tre đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh chủ đề “Vận dụng kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng Đảng 90 năm qua của Tỉnh ủy Bến Tre vào nhiệm vụ lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập”.

Tag: Hội thảo khoa học, kinh nghiệm lãnh đạo, xây dựng Đảng, Tỉnh ủy Bến Tre

Những chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng

Những chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng 

Cập Nhật 22-07-2019

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Tỉnh ủy đã rất tập trung cho công tác xây dựng Đảng. Nhiều chủ trương, nghị quyết đã được Tỉnh ủy xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện ngày càng hiệu quả hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào, chủ trương của tỉnh.

Tag: xây dựng Đảng, Đảng ủy, chủ trương, nghị quyết, nhiệm vụ

Phối hợp tuyên truyền về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 

Cập Nhật 07-07-2019

Ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa triển khai công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tag: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tuyên truyền, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Đảng ủy Các khu công nghiệp: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018

Đảng ủy Các khu công nghiệp: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 

Cập Nhật 22-07-2018

Ngày 22-7-2018, Đảng ủy các Khu công nghiệp tổ chức hội nghị đảng viên sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018, bàn giải pháp 6 tháng cuối năm, triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).

Tag: Đảng ủy các Khu công nghiệp, hội nghị đảng viên, xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 7

Tuyên truyền về công tác Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Tuyên truyền về công tác Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 

Cập Nhật 17-03-2018

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 129-KH/BTCTW Thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018.

Tag: Xây dựng Đảng