Kết quả tìm kiếm cho "xây dựng Đảng"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 1994

Tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trong tình hình mới

Tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trong tình hình mới 

Cập Nhật 13-10-2020

Ngày 12-10-2020, Bí thư Huyện ủy Mỏ Cày Bắc Nguyễn Văn Trung chủ trì tọa đàm giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng đảng trong tình hình mới.

Tag: xây dựng đảng, Mỏ Cày Bắc, tọa đàm, Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Văn Trung

Tập trung công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tập trung công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Cập Nhật 01-06-2020

Thời gian qua, công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức được tỉnh tăng cường, trọng tâm là lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII.

Tag: xây dựng Đảng, tọa đàm, chính trị, tư tưởng, đạo đức

Tọa đàm những vấn đề cần tập trung đối với công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tọa đàm những vấn đề cần tập trung đối với công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 

Cập Nhật 29-05-2020

Ngày 29-5-2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức buổi tọa đàm “Những vấn đề cần tập trung đối với công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức”.

Tag: công tác xây dựng Đảng, tọa đàm, chính trị, tư tưởng, đạo đức

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng 

Cập Nhật 05-05-2020

Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V năm 2020.

Tag: Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

Hội thảo "Vận dụng kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng Đảng 90 năm qua của Tỉnh ủy Bến Tre"

Hội thảo "Vận dụng kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng Đảng 90 năm qua của Tỉnh ủy Bến Tre" 

Cập Nhật 31-01-2020

Chiều ngày 31-1-2020, Tỉnh ủy Bến Tre đã tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh chủ đề “Vận dụng kinh nghiệm lãnh đạo xây dựng Đảng 90 năm qua của Tỉnh ủy Bến Tre vào nhiệm vụ lãnh đạo công tác xây dựng Đảng trong thời kỳ đổi mới và hội nhập”.

Tag: Hội thảo khoa học, kinh nghiệm lãnh đạo, xây dựng Đảng, Tỉnh ủy Bến Tre

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng

Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác xây dựng Đảng 

Cập Nhật 20-08-2019

Ngày 19-8-2019, Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ Đại hội XII. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam đến dự.

Tag: Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trần Ngọc Tam, Đảng ủy Khối Cơ quan, Doanh nghiệp, xây dựng Đảng, Nghị quyết, đảng viên

Những chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng

Những chuyển biến tích cực về công tác xây dựng Đảng 

Cập Nhật 22-07-2019

Từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020 đến nay, Tỉnh ủy đã rất tập trung cho công tác xây dựng Đảng. Nhiều chủ trương, nghị quyết đã được Tỉnh ủy xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện ngày càng hiệu quả hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các phong trào, chủ trương của tỉnh.

Tag: xây dựng Đảng, Đảng ủy, chủ trương, nghị quyết, nhiệm vụ

Phối hợp tuyên truyền về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 

Cập Nhật 07-07-2019

Ban Tổ chức Tỉnh ủy vừa triển khai công tác phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Tag: Ban Tổ chức Tỉnh ủy, tuyên truyền, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị

Đảng ủy Các khu công nghiệp: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018

Đảng ủy Các khu công nghiệp: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 

Cập Nhật 22-07-2018

Ngày 22-7-2018, Đảng ủy các Khu công nghiệp tổ chức hội nghị đảng viên sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018, bàn giải pháp 6 tháng cuối năm, triển khai quán triệt và thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII).

Tag: Đảng ủy các Khu công nghiệp, hội nghị đảng viên, xây dựng Đảng, Nghị quyết Trung ương 7

Tuyên truyền về công tác Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị

Tuyên truyền về công tác Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 

Cập Nhật 17-03-2018

Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 129-KH/BTCTW Thông tin, tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2018.

Tag: Xây dựng Đảng