Kết quả tìm kiếm cho "x���� pha��t ha��nh chi��nh"

Kết quả 1 - 10 trong khoảng 18

Thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020; một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025

Thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020; một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025 

Cập Nhật 14-10-2020

Quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh nhà đã đồng lòng, chung sức, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ với phương châm hành động “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Năng động - Đổi mới”.

Tag: Chủ tịch UBND tỉnh, Cao Văn Trọng, thành tựu nổi bật, kinh tế, văn hóa, xã hội, bộ máy chính quyền

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bến Tre tạo động lực cho phát triển nhanh, bền vững

Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bến Tre tạo động lực cho phát triển nhanh, bền vững 

Cập Nhật 12-10-2020

“Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Bến Tre đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững” là một trong những nhiệm vụ được đề ra trong Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X tại Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tag: văn hóa, con người Bến Tre, phát triển nhanh, bền vững, tinh thần, xã hội

Phát huy tinh thần Đồng khởi, tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015-2020

Phát huy tinh thần Đồng khởi, tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2015-2020 

Cập Nhật 11-10-2015

1- Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa IX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ X đánh giá: Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ tỉnh, trong bối cảnh tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, phát huy trí tuệ, nội lực, thực hiện Nghị quyết Đại hội đạt được những kết quả quan trọng.

Xử lý 11 người đánh bạc 

Cập Nhật 24-12-2013

Chiều 23-12-2013, tại xã Mỹ Thạnh, Công an huyện Giồng Trôm tổ chức họp dân công khai quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực an ninh trật tự đối với 11 đối tượng đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền.

Phải tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, thu hút trí thức và tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục - thể thao 

Cập Nhật 22-02-2012

Hôm qua, ngày 21-2-2012, Tỉnh ủy Bến Tre đã tổ chức hội nghị sơ kết 8 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về việc “xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục”; sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 27 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và lấy ý kiến đóng góp xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”. Đồng chí Võ Thành Hạo - Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Huỳnh Văn Bưu - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Trương Văn Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Chủ trương & chính sách mới 

Cập Nhật 16-09-2010

Ngày 10-9, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 112 về việc công bố và lấy ý kiến toàn dân về dự thảo các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) trình đại hội XI của Đảng. Theo hướng dẫn, ý kiến đóng góp cần tập trung vào các vấn đề lớn sau: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng nước ta thành nước công nghiệp hiện đại; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước giai đoạn 2010-2015, phương hướng phát triển nông – lâm – ngư nghiệp toàn diện theo hướng công nghiệp hóa – hiện đại hóa gắn với nông thôn và nông dân… Thời gian đóng góp ý kiến là một tháng rưỡi, từ 15-9 đến 31-10-2010.

Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X thành công tốt đẹp

Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X thành công tốt đẹp 

Cập Nhật 05-07-2009

Sau một tuần làm việc khẩn trương chiều (4/7), Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã hoàn thành chương trình đề ra. Hội nghị biểu thị sự đồng tình cao với các nội dung tiếp thu và giải trình của Bộ Chính trị về Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết, bổ sung và phát triển Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cương lĩnh năm 1991); Đề cương chi tiết Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001-2010 và xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020; thông qua định hướng chuẩn bị Đại hội XI của Đảng và đại hội đảng các cấp.

Thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre (Khoá VIII) 

Cập Nhật 17-10-2008

Trong 2 ngày 15, 16-10-2008, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa VIII) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 15 để sơ kết, kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về “Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước; Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về “Đẩy mạnh phát triển đô thị tỉnh Bến Tre đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020”; nghe báo cáo nội dung kết luận Hội nghị Trung ương 8 (khóa X); tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh 9 tháng qua, định hướng phát triển kinh tế xã hội năm 2009; và quán triệt Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới”.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng: Trả lương đúng cho người lao động là thực hiện đầu tư cho phát triển

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng: Trả lương đúng cho người lao động là thực hiện đầu tư cho phát triển 

Cập Nhật 20-02-2008

Ngày 20/2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực, Trưởng Ban chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương Nhà nước Nguyễn Sinh Hùng đã chủ trì cuộc họp bàn kế hoạch triển khai, phân công thực hiện Kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Khóa X về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội (BHXH) và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008-2012 (Kết luận số 20-KL/TW). Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo là lãnh đạo các Bộ Nội vụ, Tài chính, Lao động-Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Quốc phòng…

Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X: Ra Nghị quyết và Kết luận về một số vấn đề quan trọng 

Cập Nhật 22-01-2008

Mời bạn đọc nhấn vào đây để xem toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh.