Tin vắn Giồng Trôm

05/06/2011 - 17:16

* UBND huyện tổ chức mít-tinh kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6, khai mạc Tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè năm 2011 với chủ đề “Vì môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh cho mọi trẻ em”. Huyện tập trung mọi cấp, mọi ngành chăm lo, tạo điều kiện để thiếu nhi được học tập, rèn luyện và vui chơi.

* Báo Công An thành phố Hồ Chí Minh, Công ty trách nhiệm hữu hạn Trần Viễn Hưng vừa đến trao tặng nhà tình thương và khánh thành cầu bê-tông tại xã Mỹ Thạnh, với tổng kinh phí 50 triệu đồng.

* Huyện ủy Giồng Trôm đã tổ chức triển khai thực hiện 2 nghị quyết chuyên đề xây dựng nông thôn mới; xây dựng phát triển nguồn nhân lực huyện Giồng Trôm giai đoạn 2011-2015 và 2 chương trình phát triển kinh tế hạ tầng giai đoạn 2011-2015; về đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng giai đoạn 2010-2015. Toàn huyện phấn đấu đến năm 2015 đào tạo được 5 cán bộ, công chức có trình độ thạc sĩ, đại học đạt 80%, cao đẳng - trung học chuyên nghiệp 15%, trình độ khác 5%; phát triển kinh tế hạ tầng đồng bộ phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng các tiêu chí nông thôn mới tại các xã, thị trấn.

* UBND huyện và Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh Giồng Trôm vừa triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho tất cả các giáo viên các trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở trong huyện, với 4 chuyên đề: Chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình” - bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam ở cơ sở;  Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trước tình hình mới và nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên.

Nhóm CTV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN