Tin vắn huyện Giồng Trôm

03/04/2011 - 16:21

* Toàn huyện có 703 lao động được giải quyết việc làm, tính từ đầu năm đến nay, trong đó: xuất khẩu lao động 14, tại chỗ 112, trong tỉnh 153, ngoài tỉnh 424. Có 3 lớp dạy nghề cho lao động nông thôn theo đề án thí điểm cấp thẻ học nghề nông nghiệp nông thôn được mở tại xã Châu Bình, với 85 học viên theo học.

* Tổng hợp kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo, theo tiêu chí mới, Giồng Trôm có 8.918 hộ nghèo, tỷ lệ 17,7%, 4.282 hộ cận nghèo, tỷ lệ 8,5%. Số hộ có mức thu nhập trên 130%-150% theo tiêu chuẩn nghèo mới có 2.386 hộ với 8.643 nhân khẩu, tỷ lệ 4,74%.

* Trong quý I-2011, toàn huyện có 13,582km đường bê-tông được thi công xong, đạt 45,27% kế hoạch năm và 19 cây cầu/448,6m, đạt 38% kế hoạch.

* Niên vụ 2010-2011, huyện đã thu hoạch 1.400ha mía, đạt 70% diện tích, năng suất 95-100 tấn/ha. Huyện cũng đã khảo nghiệm 2ha các giống mía mới (K88-65, C1324-74, CR74-250), xác định đây là giống mía cho năng suất 120 tấn/ha, khả năng kháng sâu bệnh vượt trội so với giống mía hiện có tại địa phương.

* Kế hoạch xuống giống 3.900ha lúa Đông Xuân đã được thực hiện đạt yêu cầu. Hiện, lúa đang trong giai đoạn làm đòng - trổ - chín, sinh trưởng và phát triển tốt; diện tích đã thu hoạch 50 ha, năng suất ước đạt 6,2 tấn/ha.

Nhóm CTV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN