Tin vắn Thạnh Phú

17/03/2013 - 16:29

* Đến cuối quí I-2013, toàn huyện có gần 600 cơ sở sản xuất, với tổng vốn đầu tư khoảng 24 tỷ đồng, giải quyết cho 1.800 lao động tại địa phương. Trên lĩnh vực kinh doanh - thương mại - dịch vụ, có 3.179 cơ sở, với tổng vốn đăng ký kinh doanh 83 tỷ đồng, thu hút trên 7.000 lao động tham gia. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp gần 58 tỷ đồng, đạt 26,5% kế hoạch năm 2013.

* Trong quí I-2013, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai xây dựng 5,2km đường bê-tông liên xóm ấp, 6 cây cầu bê-tông cốt thép, có tổng chiều dài khoảng 170m. Tổng vốn đầu tư cho các công trình là 11 tỷ đồng; trong đó, nguồn vốn IFAD hỗ trợ gần 4 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 2 tỷ đồng, 4,5 tỷ đồng vận động từ các doanh nghiệp, nhân dân đóng góp 500 triệu đồng cùng hàng trăm ngày công lao động.  

* Hội Cựu chiến binh Thị trấn vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng công trình lộ bê-tông liên ấp Thạnh Hòa A - Thạnh Hòa B. Công trình có chiều dài 100m, rộng 1,8m, kinh phí hơn 20 triệu đồng do nhân dân đóng góp và hàng chục ngày công lao động.

* Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 33 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi (giai đoạn 2010-2015), Thạnh Phú đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền và ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường mầm non theo hướng đạt chuẩn. Đến nay, toàn huyện có 1 trường mầm non, 17 trường mẫu giáo; tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt trên 95%; chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em ngày càng được nâng lên. Theo kế hoạch, đến cuối năm 2015, huyện có trên 80% giáo viên mầm non đạt trình độ cao đẳng trở lên.

* Đến nay, toàn huyện đã thu hoạch xong lúa vụ Mùa và Thu-Đông với diện tích 10.803ha (đạt 98,2% kế hoạch), năng suất bình quân đạt 5 tấn/ha, sản lượng ước đạt 54.000 tấn. Riêng vụ Đông-Xuân đã xuống giống xong với diện tích 576,5ha; hiện lúa đang ở giai đoạn làm đòng và trổ bông, chín; đã thu hoạch được 50ha lúa sớm, năng suất bình quân ước đạt 5 tấn/ha.

* Toàn huyện đã thu hoạch xong 780ha mía, đạt 100% kế hoạch; năng suất bình quân đạt 80 tấn/ha, sản lượng thu hoạch được 62.400 tấn; tình hình tiêu thụ mía cây thuận lợi, do nông dân được Công ty Cổ phần Mía đường Bến Tre đầu tư, hỗ trợ.

* Đến nay, huyện đã nhập khoảng 51 triệu con tôm sú giống (đã qua kiểm dịch), trong đó tôm giống sản xuất trong tỉnh là 6,3 triệu con. Diện tích thả nuôi theo mô hình tôm quảng canh, tôm-lúa khoảng 12.000ha, hiện tôm đang phát triển tốt; nuôi thâm canh khoảng 40ha, tập trung ở các xã: An Nhơn, Giao Thạnh, Thạnh Phong, Thạnh Hải.

Nhóm CTV

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN