Tỉnh Bến Tre có 9 huyện, thị và 164 xã, phường

31/03/2009 - 16:40

Ngày 9-2-2009, Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị định (NĐ) số 08/NĐ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, phường để thành lập xã, phường thuộc huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách, thị xã Bến Tre; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách để thành lập huyện Mỏ Cày Bắc.

Theo Nghị định, Bến Tre có thêm 3 xã: Tân Hội, Hưng Khánh Trung A, Phú Mỹ và phường Phú Tân, như vậy Bến Tre sẽ có 164 xã, phường, thị trấn. Xã Hưng Khánh Trung (thuộc huyện Chợ Lách) sẽ có tên mới là xã Hưng Khánh Trung B. Huyện Mỏ Cày Bắc và Mỏ Cày Nam được thành lập trên cơ sở điều chỉnh địa giới huyện Mỏ Cày và một phần của huyện Chợ Lách. Tổng cọâng Bến Tre có 8 huyện và thị xã Bến Tre.

Để thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, ngày 19-3-2009, UBND tỉnh Bến Tre đã quyết định (QĐ) thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) triển khai thực hiện NĐ 08 của Chính phủ gồm 14 thành viên, do ông Nguyễn Thái Xây, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban. BCĐ có nhiệm vụ giúp Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện NĐ 08/NĐ-CP ngày 9-2-2009 của Chính phủ, cụ thể là: Nghiên cứu đề xuất các phương án, biện pháp sát hợp, khả thi nhằm khẩn trương hoàn chỉnh các thủ tục thành lập bộ máy chính quyền của các xã, phường mới  và huyện Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc. Theo dõi, chỉ đạo, phối hợp và đôn đốc các ngành chức năng của tỉnh đẩy nhanh tiến độ thi công sửa chữa, cải tạo trụ sở của Trường Quân sự tỉnh để bố trí nơi làm việc tạm thời cho các cơ quan (khối Đảng, chính quyền, mặt trận và đoàn thể) của huyện Mỏ Cày Bắc, đồng thời khẩn trương hoàn tất các thủ tục để sớm hoàn chỉnh đề án quy hoạch khu hành chính và thi công xây dựng các công trình trụ sở làm việc của các xã, phường mới thành lập và huyện Mỏ Cày Bắc. Sở Nội vụ giúp UBND tỉnh có kế hoạch trình Bộ Nội vụ và Chính phủ về biên chế cho huyện Mỏ Cày Bắc. Sở Tài chính lập dự trù kinh phí thực hiện NĐ 08 của Chính phủ trình UBND tỉnh phê duyệt từ nguồn ngân sách địa phương. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi các xã, phường và huyện mới đi vào hoạt động ổn định.

Ngày 26-3-2009, BCĐ thực hiện NĐ 08 họp phiên đầu tiên tại Văn phòng Huyện ủy Mỏ Cày, do ông Nguyễn Thái Xây, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo chủ trì để nghe huyện Mỏ Cày, huyện Chợ Lách, thị xã Bến Tre và các sở, ngành báo cáo tiến độ thực hiện NĐ. Được biết, Trường Quân sự tỉnh đã bàn giao tài sản cho huyện Mỏ Cày trị giá hơn 4 tỷ đồng; Sở Xây dựng đang thi công sửa chữa để trở thành trụ sở tạm của huyện Mỏ Cày Bắc; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến nhân sự Ban Chấp hành lâm thời hai huyện Mỏ Cày Bắc và Mỏ Cày Nam... Trong cuộc họp, ông Nguyễn Thái Xây đã tiếp tục phân công công việc cụ thể cho từng thành viên trong BCĐ và chỉ đạo các sở, ngành giúp cho Mỏ Cày giải quyết công việc trên tinh thần khẩn trương, tích cực, đúng pháp luật. Dự kiến ngày 30-4-2009 tỉnh sẽ tổ chức lễ công bố các huyện và các xã, phường mới.

Công Tạo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN