Tình hình sản xuất và cung ứng giống tôm nước lợ

22/05/2022 - 18:20

Nuôi tôm - lúa ở xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú. Ảnh: Thu Huyền

Nuôi tôm - lúa ở xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú. Ảnh: Thu Huyền

Theo Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Văn Buội, hiện toàn tỉnh có 63 cơ sở sản xuất, ương dưỡng tôm giống nước lợ, trong đó có 33 cơ sở sản xuất và 30 cơ sở ương dưỡng. Cơ sở sản xuất giảm 2 cơ sở so với năm 2019 và giảm 10 cơ sở so với năm 2016. Trong đó, sản xuất tôm thẻ giống có 3 cơ sở với công suất thiết kế là 2,7 tỷ con/năm, công suất thực tế 1,5 tỷ con/năm; sản xuất tôm sú giống có 30 cơ sở với công suất thiết kế là 2,5 tỷ con/năm, công suất thực tế là 0,7 tỷ con/năm.

Tổng sản lượng tôm giống sản xuất trên địa bàn đạt 1,1 tỷ con; trong đó chủ yếu là tôm sú, tôm thẻ hầu như không có. Số lượng giống tôm nhập từ địa phương khác ước tính 7,56 tỷ con; trong đó, tôm sú là 0,54 tỷ con và tôm thẻ là 7,02 tỷ con. Như vậy, sản lượng tôm thẻ giống sản xuất nhỉnh hơn so với nhu cầu thực tế, trong khi sản lượng tôm sú giống thì chưa đủ đáp ứng nhu cầu thực tế.

Toàn tỉnh hiện có 3 khu sản xuất giống tập trung tại xã Thới Thuận, xã Thừa Đức (Bình Đại) và xã Thạnh Hải (Thạnh Phú), nhiều doanh nghiệp lớn có năng lực đầu tư tại tỉnh với công suất khoảng 3 - 6 tỷ con/năm. Với 33 cơ sở sản xuất tôm giống đóng trên địa bàn, tuy nhiên sản lượng tôm giống sản xuất hàng năm thấp hơn so với nhu cầu sản xuất. Tỷ lệ tôm giống được kiểm định đạt trên 90%, chủ yếu là tôm thẻ chân trắng. Tỷ lệ tôm giống chất lượng cao đưa vào nuôi đạt trên 70%.

Lê Nguyễn

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN