Tinh thần năm “hành động” 2017 có sự chuyển biến tốt

12/07/2017 - 07:02

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Q.hùng

Sáng 11-7-2017, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X khai mạc hội nghị lần thứ 9. Tham dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam và Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng chủ trì hội nghị.

Hội nghị lần này, các đại biểu tập trung đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy về kinh tế - xã hội và xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kết quả thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy 6 tháng đầu năm 2017; sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 27 của Tỉnh ủy về Đề án phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020 và Kết luận số 28 của Tỉnh ủy về Đề án phát triển công nghiệp tỉnh Bến Tre giai đoạn 2016 - 2020 và hướng tới năm 2030; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị khóa X về công tác phụ nữ; bổ sung, điều chỉnh Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020; kiểm tra chấp hành một số đồng chí Tỉnh ủy viên theo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2017, với sự lãnh đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của nhân dân đã đạt những kết quả nhất định trên các lĩnh vực. Tinh thần năm “hành động” 2017 có sự chuyển  biến tốt. Bên cạnh đó, cũng nổi lên những vấn đề hạn chế, bất cập cần quan tâm thảo luận để có chủ trương, giải pháp thực hiện hiệu quả. Vì vậy, hội nghị cần đánh giá sâu, khách quan, thật sự cầu thị, đặc biệt là chỉ ra và bàn những việc cụ thể để có giải pháp tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, hạn chế.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt 5,94% (Nghị quyết năm là 6,5%). Tình hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp có chuyển biến khá tốt, giá trị tăng thêm 2,88%, khu vực công nghiệp và xây dựng tiếp tục được duy trì ở mức tăng trưởng khá, giá trị tăng thêm 8,1%. Hoạt động thương mại - dịch vụ có bước phát triển, giá trị tăng thêm khoảng 7,53%. Huy động các nguồn vốn đầu tư phát triển khá, tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 13,3%, nhưng chỉ đạt 42% kế hoạch; nguyên nhân chủ yếu do nguồn vốn tín dụng ưu đãi và vốn trái phiếu Chính phủ chưa được Trung ương phân bổ. Hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục thu hút được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước, nhất là trong lĩnh vực sản xuất, chế biến các sản phẩm từ dừa, may mặc, điện gió, điện năng lượng mặt trời…

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được duy trì, gắn với xây dựng xã nông thôn mới; đã công nhận Phường 7 đạt chuẩn “Phường văn minh đô thị”. Toàn tỉnh có 94,32% hộ gia đình văn hóa; 97,76% ấp, khu phố văn hóa; 100% xã, phường, thị trấn văn hóa và 21 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tốt; đã mua và cấp miễn phí thẻ bảo hiểm y tế cho 102.080 người thuộc hộ nghèo và 28.307 hộ cận nghèo (mới thoát nghèo), tổng kinh phí 85,12 tỷ đồng.

Các cấp ủy tập trung triển khai, quán triệt, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 4 khóa XII và các chỉ thị, nghị quyết, đề án chuyên đề cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh và chủ đề “Năm hành động” theo Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2017; chỉ đạo các tổ chức, cá nhân đăng ký đầu việc cụ thể để tập trung thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình, gắn với đăng ký không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo Nghị quyết Trung ương 4 và đăng ký nội dung thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII. Triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2017 của Tỉnh ủy và của cấp ủy các cấp cơ bản đạt yêu cầu. Qua kiểm tra, kết luận có 3 tổ chức đảng, 64 đảng viên vi phạm, trong đó phải thi hành kỷ luật 46 đảng viên, chiếm 71,9%...

Hôm nay, ngày 12-7-2017, hội nghị tiếp tục nội dung chương trình làm việc.

Q.Hùng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN