Tỉnh ủy khảo sát việc thực hiện Nghị quyết năm 2018 tại các huyện, thành phố

08/11/2018 - 20:11

Tiếp tục chương trình làm việc, ngày 8-11-2018, hai đoàn công tác của Tỉnh ủy, do Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo và Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi làm trưởng đoàn đã khảo sát kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ giải pháp năm 2019 tại các địa phương: Chợ Lách, Ba Tri và Giồng Trôm.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Lách. Ảnh: Q.Hùng

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Lách. Ảnh: Q.Hùng

* Tại Chợ Lách: Đoàn do Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo làm trưởng đoàn, Phó bí thư Tỉnh ủy Trần Ngọc Tam làm phó đoàn. Theo đánh giá của Huyện ủy Chợ Lách, từ đầu năm đến nay, các cấp ủy, các ngành trong huyện đã tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết năm 2018 đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác tuyên truyền được xác định là nội dung trọng tâm, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong các phong trào hành động cách mạng ở cơ sở. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, sản xuất nông nghiệp chuyển biến khá tốt, các ngành nghề sản xuất, kinh doanh có xu hướng phát triển nhanh; văn hóa - xã hội được duy trì và nâng chất. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân.

Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo đề nghị Huyện ủy Chợ Lách cần quyết liệt, quyết tâm và hành động đồng bộ hơn nữa trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ; tạo sự lan tỏa hơn nữa trong xây dựng xã nông thôn mới (NTM), huyện NTM, làm cho phong trào này được bắt đầu từ trong mỗi người dân địa phương đến từng hộ gia đình và ra xóm, ấp.

Chủ tịch UBND huyện Ba Tri Dương Minh Tùng phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: H. Linh

Chủ tịch UBND huyện Ba Tri Dương Minh Tùng phát biểu ý kiến tại cuộc họp. Ảnh: H. Linh

* Tại Ba Tri: Với tinh thần năm “tăng tốc”, huyện đã thực hiện đạt và vượt 24/27 CT Nghị quyết năm 2018, có 1 CT xấp xỉ đạt, 1 CT không đạt (phạm pháp hình sự tăng) và 1 CT chờ đánh giá. Kinh tế - xã hội huyện duy trì tốc độ phát triển, giá trị sản xuất tăng 8,87% so với cùng kỳ, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 ước đạt 42,47 triệu đồng/năm.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi lưu ý huyện Ba Tri cần quan tâm giải quyết nhanh các vấn đề còn vướng mắc, tuyên truyền, hỗ trợ tạo môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, giải ngân đầu tư cho hiệu quả. Chú trọng xây dựng văn hóa, con người Ba Tri để trở thành nền tảng, động lực phát triển xã hội...

* Tại Giồng Trôm: Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi lưu ý huyện quan tâm quán triệt trong hệ thống chính trị huyện có sự tập trung, dồn sức trong năm 2019 để thực hiện hoàn thành các mục tiêu nghị quyết nhiệm kỳ đề ra. Chuẩn bị tốt công tác nhân sự, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở cho nhiệm kỳ mới, nhất là phát huy vai trò con người Giồng Trôm trong xây dựng qu hương.

Năm 2018, huyện chọn 6/9 nội dung tăng tốc của Tỉnh ủy để thực hiện. Kết quả đánh giá, huyện đạt và vượt 18/21 CT Nghị quyết năm 2018, 1 CT không đạt (phạm pháp hình sự, tai nạn giao thông), 2 CT đang tiếp tục thực hiện.

Q. Hùng - T. Đồng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN