Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam gắn với Ngày hội “Văn hóa xứ Dừa năm 2022”

19/06/2022 - 22:20

BDK.VN - Hưởng ứng các hoạt động hướng đến kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu, kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (28-6) năm 2022, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo các cấp, ngành và địa phương tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 gắn với Ngày hội “Văn hóa xứ Dừa năm 2022”.

Tổ chức Ngày Hội “Văn hoá xứ dừa” ở ấp Phú Tây, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam. Ảnh: CTV

Tổ chức Ngày Hội “Văn hoá xứ dừa” ở ấp Phú Tây, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam. Ảnh: CTV

Để các hoạt động trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, hiệu quả, UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác gia đình và xây dựng gia đình văn hoá, hướng đến sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

Lãnh đạo tổ chức tốt Ngày Gia đình Việt Nam (28-6-2022) bằng các hình thức phù hợp, với chủ đề “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc”, cùng với thông điệp “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”. Thông qua các hoạt động, nhắc nhở thành viên trong gia đình hướng về cội nguồn, về người thân. Qua đó, nuôi dưỡng những tình cảm tốt đẹp, những giá trị văn hoá cao quý của dân tộc, cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc.

Thi thắt lá dừa ở ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách. Ảnh: CTV

Thi thắt lá dừa ở ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách. Ảnh: CTV       

Tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy Bến Tre về “Xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ”; Kế hoạch số 2854 của UBND tỉnh về xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ giai đoạn 2021 - 2025. Tổ chức triển khai các hoạt động Ngày Gia đình Việt Nam gắn với chuỗi hoạt động kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (1-7-1822 - 1-7-2022); tập trung hoạt động hướng về khu dân cư, kết hợp tổ chức các hoạt động “Ngày hội Văn hóa xứ Dừa” một cách đồng bộ, chặt chẽ. Việc tổ chức phải thực chất, tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm và đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19 trong suốt quá trình tổ chức các hoạt động.

Đa dạng hóa hình thức, đối tượng tuyên truyền bằng cổ động trực quan, trên các phương tiện truyền thông đại chúng, qua các ứng dụng trên điện thoại thông minh, phát huy hiệu quả các kênh tuyên truyền trên trang web, mạng xã hội, trang fanpage của các đơn vị liên quan… theo dõi, nắm và phản ánh tình hình dư luận trong nhân dân trước, trong và sau tổ chức các hoạt động kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu.

Hình thức tổ chức các hoạt động và nội dung cần phong phú, hấp dẫn, lành mạnh, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; hoạt động “Ngày hội Văn hóa xứ Dừa” đối tượng tham gia chủ yếu phải là người dân ở cộng đồng dân cư.

UBND các huyện, TP. Bến Tre quan tâm chỉ đạo hệ thống văn hóa, thể thao, truyền thanh các địa phương quan tâm phối hợp tổ chức tốt hoạt động “Ngày hội Văn hóa xứ dừa” ở địa bàn dân cư.

Thi  bó đuốc bằng lá dừa ở ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách. Ảnh: CTV

Thi  bó đuốc bằng lá dừa ở ấp Phú Long, xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách. Ảnh: CTV

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và Ngày Gia đình Việt Nam (28-6); hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương căn cứ tình hình thực tế, điều kiện để tổ chức các hoạt động, gắn với các sự kiện của ngành; tổ chức mít-tinh, chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động tích cực đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người thân, gia đình và cộng đồng.

Phối hợp UBND các huyện, TP. Bến Tre chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, phòng văn hóa và thông tin, trung tâm văn hóa - thể thao và truyền thanh các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 gắn với hoạt động Ngày hội “Văn hóa xứ Dừa”, kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu. Thường xuyên rà soát, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ; theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, địa phương trong tổ chức triển khai các hoạt động.

Để khởi động cho chương trình này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức đồng loạt khắp các ấp, khu phố trong tỉnh các hoạt động “Ngày hội Văn hóa xứ Dừa”. Trong đó, mỗi huyện lấy một ấp, khu phố làm điểm tổ chức và sau đó lan toả ra toàn tỉnh. Ngày đầu tiên 19-6-2021 đã tổ chức tại ấp Phú Tây, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam và ấp Phú Long, xã Hưng khánh Trung B, huyện Chợ Lách…

                                                                                                       Thu Huyền

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN