Tổ chức các phong trào thi đua kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm 2014

28/02/2014 - 07:49

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn các cấp công đoàn trong công tác tuyên truyền năm 2014 tập trung vào ý nghĩa lịch sử, nguồn gốc ra đời của các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn dưới sự lãnh đạo của Đảng trải qua 85 năm hình thành, phát triển (28-7-1929 - 28-7-2014).

Công đoàn gắn với mốc thời gian, sự kiện, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ, lập thành tích chào mừng các sự kiện nổi bật trong năm 2014. Công đoàn cơ sở động viên CNVC-LĐ ra sức thi đua, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Đại hội IX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam và của Đại hội IX Công đoàn tỉnh; tuyên truyền nội dung sửa đổi và bổ sung Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012, đặc biệt là Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (có hiệu lực năm 2014).

Mai Thy

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN