Tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6-2022

08/06/2022 - 19:15

BDK.VN - Ngày 7-6-2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có kế hoạch tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28-6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2022.

Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Theo đó, Ngày Gia đình Việt Nam 28-6-2022 có chủ đề “Gia đình bình an - xã hội hạnh phúc” là dịp để các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương tiếp tục tuyên truyền nội dung khẳng định vai trò của gia đình trong đời sống xã hội như: Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư khóa XIII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19-1-2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 29-1-2021 của Tỉnh ủy Bến Tre về “Xây dựng con người Bến Tre phát triển toàn diện; gia đình hạnh phúc, tiến bộ”...

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và địa phương căn cứ tình hình thực tế, điều kiện để tổ chức các hoạt động gắn với các sự kiện của ngành; tổ chức mít tinh, chương trình văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động tích cực đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người thân, gia đình và cộng đồng. Tập trung hoạt động hướng về khu dân cư, kết hợp tổ chức các hoạt động “Ngày hội Văn hóa xứ Dừa” kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Danh nhân Nguyễn Đình Chiểu (1-7-1822 - 1-7-2022).

Thời gian tổ chức từ ngày 1-6 đến hết ngày 30-6-2022. Trong đó, tổ chức các hoạt động truyền thông về Ngày Gia đình Việt Nam cao điểm từ ngày 20-6 đến hết ngày 28-6-2022.

Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình diễn ra từ ngày 15-5 đến 30-6-2022, với chủ đề “Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội”.

Trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức chiến dịch truyền thông về phòng, chống bạo lực gia đình, nhằm tạo hiệu ứng tích cực nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong gia đình. Ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn.

Tin, ảnh: T. Thảo

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN