Tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân năm 2016

14/12/2016 - 07:05

Ngày 12 và 13-12-2016, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Tri tổ chức Hội nghị lần thứ 8 kiểm điểm cuối năm 2016 đối với tập thể và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn làm điểm tổ chức kiểm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức cho các huyện, thành phố trong tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Văn Mãi và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng tham dự.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Võ Thành Hạo yêu cầu từng đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, trong cấp ủy phải quán triệt phương châm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đó là phải mạnh dạn đóng góp ý kiến, nói thật, nói đúng, thẳng thắn, dân chủ và cởi mở, tránh tình trạng nể nang; không lợi dụng phê bình để trù dập, để sau kiểm điểm kết quả thu được đó là làm cho tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất hơn, đoàn kết hơn trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà nghị quyết đã đề ra.

Trong năm 2016, tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, xây dựng nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, lãnh đạo, điều hành, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Huyện thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển sản xuất lúa từ 3 vụ sang 2 vụ trong năm cho phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn; xác định 5 nhóm đối tượng chủ lực để xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp; chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, đánh bắt thủy hải sản sản lượng đạt khá; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ tiếp tục phát triển; kết cấu hạ tầng, xây dựng đô thị được đầu tư. Năm 2016, thu nhập bình quân người dân trên địa bàn huyện đạt trên 34 triệu đồng/năm; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đạt được nhiều kết quả. Tình hình chính trị, quốc phòng - an ninh ổn định.

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ, hội nghị đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, tập trung làm rõ những ưu điểm, hạn chế, xác định rõ trách nhiệm theo từng phần việc mà các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy được phân công phụ trách. Đồng thời thống nhất đề ra các giải pháp khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, phát huy thuận lợi và đoàn kết, thống nhất cao trong cả tập thể nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị trong năm 2017.

Trà Dũng

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN