Tổ chức kỳ họp HĐND cuối năm

19/12/2014 - 07:21

* Trong hai ngày 16 và 17-12-2014, HĐND TP. Bến Tre tổ chức kỳ họp thứ 13, HĐND thành phố (khóa X) nhằm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng - an ninh năm 2014 và đề ra nghị quyết phát triển KT-XH năm 2015.

Kỳ họp đã thông qua báo cáo của UBND TP. Bến Tre về thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH. Theo đó, năm 2014, với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, UBND thành phố, sự đồng thuận và tham gia tích cực có hiệu quả của nhân dân, kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng. Trong 17 chỉ tiêu KT-XH Nghị quyết HĐND đã đề ra, thành phố có 14 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch.

Kỳ họp đã dành thời gian chất vấn và trả lời chất vấn các kiến nghị cử tri quan tâm các vấn đề như: quản lý đô thị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường… Các ý kiến, kiến nghị đã được ông Cao Thành Hiếu - Chủ tịch UBND thành phố và đại biểu các ban, ngành liên quan giải trình thỏa đáng. Kỳ họp thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 13 chức danh do HĐND bầu; đặc biệt thông qua 7 nghị quyết về phát triển KT-XH TP. Bến Tre năm 2015.

Năm 2015, UBND thành phố sẽ tập trung thực hiện các giải pháp được kỳ họp thông qua như: tập trung đẩy mạnh phát triển KT-XH; tăng cường công tác cải cách hành chính; duy trì ổn định tình hình an ninh trật tự; huy động, tranh thủ các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng nhằm thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng thành phố văn hóa, đô thị loại II và xây dựng xã nông thôn mới theo kế hoạch đề ra; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất; tinh thần của nhân dân; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, quyết tâm kéo giảm tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông nghiêm trọng; phấn đấu tạo sự chuyển biến toàn diện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

* Cũng trong hai ngày 16 và 17-12-2014, HĐND huyện Chợ Lách tổ chức kỳ họp thứ 12, HĐND huyện (khóa X). Ông Nguyễn Hữu Phước - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đến dự.

Tại kỳ họp, đại diện UBND huyện và ngành chức năng báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về KT-XH, tình hình thu - chi ngân sách năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; giải trình các ý kiến của cử tri và đại biểu HĐND; nghe thông báo của Ủy ban MTTQ huyện tham gia xây dựng chính quyền năm 2014, những đề xuất kiến nghị với UBND và những vấn đề cử tri quan tâm.

Kỳ họp đã thông qua 6 nghị quyết; thực hiện quy trình lấy phiếu tín nhiệm đối với 11 đồng chí giữ chức vụ do HĐND huyện bầu; thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND huyện. Kỳ họp đã miễn nhiệm thành viên UBND huyện đối với ông Phạm Văn Nơ - Nguyên Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện, chuyển công tác về Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện; bầu bổ sung thành viên UBND huyện đối với ông Hồ Lộc Tường, vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.

H. Quốc - N. Lãm

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN