Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

10/11/2009 - 07:52
Nhân dân các khu phố dâng mâm quả trong ngày Hội Đại đoàn kết dân tộc. Ảnh: T.L

Đêm 6-11-2009, tại khu phố 2, phường 1, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam đã diễn ra trang trọng.

Đây là điểm đầu tiên tổ chức ngày hội của tỉnh. Tại lễ hội, nhân dân khu phố đã được ôn lại truyền thống về Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tổng kết một năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Ngày Vì người nghèo” của phường và thành phố. Ngày hội cũng đã biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân, tấm gương tốt có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước. Được biết, các phường trong tỉnh sẽ tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc từ nay đến ngày 18-11-2009.

T.Long

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN