Tổ chức sản xuất và cơ chế, chính sách

19/06/2022 - 21:02

BDK - Hiện nay, có 218 cơ sở tham gia vào chuỗi liên kết tôm nước lợ, số cơ sở tham gia hầu như không thay đổi từ năm 2018 - 2020. Thu hút mạnh đầu tư từ các doanh nghiệp (DN), phát triển các mô hình tổ chức kinh tế hợp tác, liên doanh, liên kết giữa DN chế biến, tiêu thụ và người nuôi trên cơ sở hoàn thiện chuỗi giá trị tôm biển trên địa bàn tỉnh.

Hệ thống nuôi tôm thâm canh ở xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại. Ảnh: Hữu Hiệp

Hệ thống nuôi tôm thâm canh ở xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại. Ảnh: Hữu Hiệp

Nâng cao vai trò của nghề nuôi thủy sản theo hướng chất lượng và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Xây dựng các vùng nuôi thâm canh sản xuất hàng hóa lớn, đưa tiến bộ khoa học công nghệ, các biện pháp quản lý tiên tiến (GAP, BMP, CoC) vào các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung để tăng năng suất, sản lượng và đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, tạo ra nguồn nguyên liệu lớn cung cấp cho các nhà máy chế biến.

Triển khai thực hiện nhiều chính sách khuyến khích phát triển sản xuất. Ngoài các chính sách của Trung ương, tỉnh cũng ban hành nhiều chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Chính sách đặc thù khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; chính sách hỗ trợ tổ hợp tác liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản gắn với DN; chính sách hỗ trợ ngư dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên biển; cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.

Kết quả thực hiện các chính sách trên đã góp phần quan trọng cho phát triển ngành tôm. Sản lượng nuôi, chế biến và xuất khẩu tôm luôn đứng đầu cả nước. Cơ cấu sản xuất đa dạng, chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và bền vững, nhất là mô hình nuôi tôm sinh thái đặc thù và chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang sản xuất luân canh 1 vụ lúa, 1 vụ tôm.

P.V

Chia sẻ bài viết

BÌNH LUẬN